Een niet te missen tentoonstelling in Parijs

LA VOIE DU TAO

Un autre chemin de l’être

La Voie du Tao is de eerste grote tentoonstelling in Europa gewijd aan het taoïsme.

De filosofische grondslagen van het taoïsme vinden we reeds lang voor onze jaartelling terug in de Chinese samenleving.

De latere ontwikkeling van het confucianisme en het boeddhisme zorgden voor het ontstaan van een “religieus taoïsme” met een pantheon, sacrale teksten, een priesterschap, tempels en volgelingen. Ondanks dit alles is het religieus en cultureel belang van het taoïsme in China door de twee andere doctrines in het westen verduisterd geraakt.

Aan de hand van bijna 250 kunstwerken als schilderijen, beelden, keramiek, brons en textiel stellen de Galeries nationales du Grand Palais de metafysische zoektocht voor van een harmonieuze en blijvende eendracht tussen de mens en het universum. Het museum Guimet stelde hiertoe kunstwerken ter beschikking. Ook andere musea uit Europa, de Verenigde Staten en Taiwan leenden kunstwerken uit.

Aan de hand van zes zalen betracht de commissaris van deze tentoonstelling ons deze Chinese denkwijze, die het leven verheerlijkt en voor allen toegankelijk is, te verduidelijken.

Wat mag de bezoeker verwachten van deze expo?

De eerste zaal heeft de “Cosmogonie-Cosmologie” als thema en licht ons toe in welke mate de Chinees zich in het universum situeert en hoe deze situering verschilt van de onze.

In de tweede zaal wordt “Laozi” voorgesteld; of hij wel degelijk bestaan heeft is niet bewezen maar dat heeft wel aanleiding gegeven tot het ontstaan van talrijke legendes rond zijn persoon. De tekst die hem toegeschreven wordt, “het Boek van de Weg en de Deugd”, is nog steeds voorwerp van studie.

“Xiwangmu” is een fascinerende godheid die reeds in het China van de 14° eeuw voor onze jaartelling wordt vermeld. Xiwangmu heeft twee gezichten: ze is de godin dan de epidemieën maar tegelijk bezit ze het onsterfelijkheidelixer.

“L’Assemblée des dieux” in de vierde zaal toont een verzameling symbolen die geassocieerd zijn aan het begrip onsterfelijkheid zoals beelden in de vorm van de lingzi paddenstoel, beeldjes die een perzik voorstellen of nog vazen in de vorm van een kalebas……

“La Transcendance ou la quête de longue vie” vertelt ons hoe we onsterfelijk kunnen worden. Lichaamsbeweging en sober eten liggen aan de basis van een lang leven of, waarom niet, van onsterfelijkheid, maar vanaf de 4° eeuw komen er ook langleven elixers, het belang om te vasten, de zuivering en de meditatie bij te pas.

De tentoonstelling eindigt met de “Rites et Liturgies”: beelden en wierookvaatjes, amuletten, priestergewaden alsook een video over een wel heel bijzondere rite vervolmaken deze wandeling in de magische wereld van het taoïsme.

In de museumshop zijn tal van interessante boeken te koop: niet alleen over taoïsme maar ook een mooie selectie klassieke en hedendaagse Chinese literatuur, jeugdboeken e.a.

Een tentoonstelling die aanzet tot wijsheid : ik raad ze jullie aan!

Praktisch

Van 31 maart 2010 tot 5 juli 2010
Alle dagen van 10h00 tot 20h00 (op woensdag open tot 22h00); gesloten op dinsdag en op 1 mei.
Grand Palais 3, avenue du Général Eisenhower 75008 Paris (metro Champs Elysées Clémenceau).
Ik raad jullie aan het ingangsticket online te kopen.

Geef een reactie