100 jaar republiek China

De Xinhai revolutie
辛亥革命

Maandag 10 oktober 2011 was een heel belangrijke datum voor China. De Chinezen van het vasteland, van Taïwan en van overzee vierden die dag de 100° verjaardag van de revolutionaire beweging die resulteerde in de val van de Qingdynastie en de oprichting van de Republiek China.

Die beweging, de Xinhai revolutie 辛亥革命, maakte een einde aan een lange periode van dynastieke heerschappij.
Deze begon reeds in 2200 v. Chr., toen de mythische Xia dynastie
夏朝 aan de macht kwam. Dit was immers de start van een dynastieke heerschappij die meer dan 4.000 jaar zou duren. Zowel in de Xia als in de daaropvolgende Shang– en Zhoudynastieën周朝 werd China geregeerd door koningen.
In 221 v. Chr. werd China herenigd door Qin Shi Huangdi
秦始皇帝. Hij stichtte de Qin dynastie秦朝 en werd China’s eerste keizer.

Belangrijkste oorzaken voor de val van de Qingdynastie

*In het begin van de 20° eeuw werd de industrialisatie bijna overal ter wereld geïntroduceerd uitgezonderd  in China.
*Er waren grote spanningen tussen de toen heersende Mandsjoes en de Hanmajoriteit.
*China werd door buitenlandse mogendheden uitgebuit en beknot. Na de Boxeropstand maakten ze bv. van de gelegenheid gebruik om spoorwegen aan te leggen, zonder toestemming van de plaatselijke regering. Als reaktie hierop sloot China zich meer en meer af van de rest van de wereld; daar waar Japan reeds volop open stond voor internationale contacten.
*De regerende Qingdynastie
清朝 beloofde wel hervormingen maar deze waren traag en ontoereikend.

Deze factoren gaven aanleiding tot de groei van een beweging voor het vormen van een nieuwe regering. Deze beweging  eindigde in de Wuchang Opstand武昌起义. De vonk die de bom deed ontploffen was het afschaffen van private spoorwegen door de Qingregering, wat grote ergernis bij de bevolking uitlokte.
De opstand werd geleid door het Nieuwe Leger
新军, gemoderniseerde Qingtroepen die naar westerse normen getraind en uitgerust waren. Deze troepen sloegen in Wuchang aan het muiten. Zeker, het Nieuwe Leger behoorde toe aan de Qingregering maar het was geïnfiltreerd door anti-Qing aanhangers van Sun Yat-sen.
Op 10 oktober 1911 hielp dit leger de revolutionairen om de stad Wuchang (Wuchang is nu een district van de stad Wuhan, Hubei) in te nemen. Daaruit groeide de Xinhai revolutie die een einde maakte aan de Qing regering.

Dr. Sun Yat-sen孙逸仙

Dr. Sun Yat-sen was een sleutelfiguur in deze revolutionaire beweging. Hij was in China geboren maar kreeg zijn opleiding van dokter in de geneeskunde in Hawaii en Hong Kong. Sun heeft vele namen maar de meest voorkomende zijn  Sun Wen孫文 en Sun Zhongshan孙中山.
Hij zou de eerste president worden van de Republiek China.
Sun had een boeiend leven. Na het beëindigen van zijn studies keerde hij in de jaren 1890 terug naar China en zette zich in voor de modernisering van zijn vaderland. Maar omwille van zijn revolutionaire activiteiten werd hij uit China verbannen, waarna hij de wereld rondreisde en fondsen vergaarde om in China een revolutie op til te zetten.
Hij leefde in Groot-Brittanië, Canada, de VS en Japan. In Tokyo stichtte hij de Zhongguo Tongmenghui
中国同盟会 een vereniging die tot doel had de Qing dynastie ten val te brengen.
Toen in China de Xinhai revolutie op gang kwam, keerde Sun opnieuw terug naar zijn land en werd er, na de positieve afloop van de Xinhai revolutie, verkozen tot eerste president van de Republiek China.
Zijn san min zhu yi
三民主义, de drie principes van het volk, werden door de Chinezen goed onthaald.
san 
: drie
minzu
民族: nationalisme
minquan
民权: macht aan het volk
minsheng
民生: welvaart voor het volk.
Deze drie principes worden steeds beschouwd als belangrijke elementen voor de moderne Chinese cultuur.
Sun Yat-sen blijft een heel aanzienlijke figuur in de chinees-sprekende wereld en wordt aanzien als de voorvader van het moderne China.

Betekenis van de karakters xin en hai

De traditionele Chinese kalender berekende het voorbijgaan van de jaren, de maanden, de dagen en de uren door de combinatie van één van de10 Hemelse Stammen en één van de 12 Aardse Takken om alzo een complete cyclus van 60 unieke paren te vormen.
In de hedendaagse maankalender worden nog slechts de jaren aangegeven in cyclische paren.
xin
is de8 °van de 10 Hemelse Takken
hai
is de laatste van 12 Aardse Takken
geming
革命 betekent revolutie
In termen van de maankalender heet het jaar 2011 xin mao
辛卯.

Geef een reactie