Chinees nieuwjaar

Het jaar van de Zwarte Draak
黑龙年

Morgen gaat in China het jaar van de Zwarte Draak in. Men noemt het ook van het jaar van de Water Draak daar het element water verbonden is met de kleur zwart. Om heel precies te zijn start het nieuwe maanjaar van de traditionele kalender om 15:40 (Chinese tijd).

De start van het nieuwe jaar wordt in China twee weken lang gevierd met heel veel vuurwerk en familiesamenkomsten rond nieuwjaarsgerechten. Minder leuk tijdens deze periode zijn de treinreizen. Daar de familieleden meestal honderden kilometers van elkaar verwijderd leven zijn de treinen overbevolkt, voor zover men het geluk heeft een treinkaartje te kunnen bemachtigen. De feestelijkheden eindigen 14 dagen later met het Lantaarnfeest.

2012 wordt een speciaal jaar daar de draak het symbool, de totem is van China. De draak is het enige hybriede wezen van de Chinese dierenriem. Het ontleent de verschillende delen van zijn lichaam aan:

1) de kameel  (hoofd)
2) het hert (hoornen)
3) de duivel (ogen)
4) de buffel (oren)
5) de slang (nek)
6) de kikker (buik)
7) de tijger (poten)
8) de arend (klauwen)
9) de vis (schubben)

Hybriede wezens hebben in onze westerse cultuur een negatieve gevoelswaarde. Denk maar aan de Ilias van Homerus waar kwaadaardige, monsterachtige wezens zoals draken moesten bestreden en gedood worden. Chinezen daarentegen hebben sinds altijd een grote belangstelling voor deze “afgrijselijke wezens”.
Dit is te verklaren door de Yi Jing
易经, het Boek der Veranderingen, de belangrijkste van de Vier Klassieke Boeken van Confucius’ leer: de natuur bestendigt het leven door verschillende wezens steeds opnieuw met elkaar te vermengen.
In China’s geschiedenis vinden we vele voorbeelden van hybridisatie, tot het verwerken en het zich eigen maken van buitenlandse invloeden. Een mooi voorbeeld is het bouddhisme, een totaal verschillende denkwereld door Chinese monikken uit Indië meegebracht. Deze grote religieuze cultuurschok heeft vele hybriden teweeggebracht zoals de grafbewakers en ook de Indische mannelijke boddhisatva Avalokitesvara die in het Chinese bouddhisme omgedoopt werd tot de vrouwelijke Guanyin, letterlijk: zij die aandacht schenkt aan de pijnkreten van de mensen, de godin van het medelijden, de godin met de duizend armen…
En vergeten we ook niet Deng Xiaopings politiek-economische, contradictorische hybride van “socialistische markteconomie”…

Hybridisatie is eigen aan de Chinese cultuur: de draak is immers niet alleen de totem van China maar ook één van de mooiste voorbeelden van Chinese hybridisatie.

In de winter slaapt de draak in stromen en rivieren, in het yin element, water. In de lente schiet hij wakker door het geluid van de rotjes, de gongslagen en de cimbalen van het Nieuwjaarsfeest. Dan begint zijn yang opstijging naar de hemel waar hij, eenmaal aangekomen, tijdens de zomerwende het heilzaam water onder de vorm van regen over de terrasculturen zal uitstorten. Zodra de herfst aanbreekt start zijn yin afdaling: hij keert terug naar de diepe waters om zich daar te herbronnen en om er te overwinteren tot de volgende cyclus.
De draak is dus het intrinsiek symbool van de levensstroom.
Vanaf de Handynastie (206 v.Chr.-220 na Chr.)wordt hij het keizerlijk symbool bij uitstek. De Verboden Stad telt niet minder dan 12 654 draakafbeeldingen: op de daken, de trappen, de marmeren pilasters en op de geborduurde, keizerlijke gewaden…Zijn slangvormig lichaam kronkelt zich zelfs rond de armsteunen van de troon.

De draak overleeft op de aarde, in het water en in de hemel. De draak is mystiek, mistig, verborgen, nobel en onschendbaar. Maar ook onvoorspelbaar…

Het jaar van de Zwarte Draak belooft een bijzonder jaar te worden!

过年好!

恭喜发财!

Een gedachte over “Chinees nieuwjaar

Geef een reactie