Aparte boerderijen

Berengal

 Enkele weken geleden maakte een uitspraak van Fang Shuting, hoofd van de China Association of Traditional Chinese Medecine (TCM) veel ophef op het Chinese internet: het betreft het inzamelen van gal op levende beren.
Sinds meer dan 3000 jaar wordt berengal gebruikt in TCM.

Guizhentang
归真堂 is een farmaceutisch bedrijf dat dure medicijnen voor TMC fabriceert. Het verwerken van berengal is zijn meest winstgevende business.

Weleer werd de levende dieren een buisje in de buik gestopt, tot in de galblaas ter inzameling van de gal, ofwel werden de dieren gewoonweg afgeslacht.
Ook de techniek waarbij een fistelgang wordt aangelegd die gepaard gaat met een opening in het abdomen,  is nu uit den boze wegens hoog risico op infectie en mortaliteit.
Actueel wordt berengal veelal ingezameld via een permanente, bijna onzichtbare perspex catheter.

Berengal wordt frekwent gebruikt in TCM,  in niet minder dan 123 verschillende soorten medicijnen. De indicaties voor het gebruik van berengal zijn hartinsufficiëntie, longontsteking, hepatitis, cholecystitis, hoge koorts en impotentie. Berengal zou in het bijzonder heel doeltreffend bevonden zijn bij aandoeningen van lever en gal en veel efficiënter dan westerse medicijnen.
Het wordt eveneens in 16 verschillende traditionele Tibetaanse medicijnen verwerkt.

Berenboerderijen

Berenboerderijen staan onder toezicht van het ministerie van bossen en wouden die sinds 1993 eist dat de boeren  aan bepaalde regels voldoen zoals het legaal verwerven van de beren en de goede behandeling van de dieren. In totaal leven zo’n 7000 beren in boerderijen, ze verblijven er in kooien. Veelal wordt tweemaal daags gal geëxtraheerd.

Fang Shuting, hoofd van de China Association of TCM deed dus enkele weken geleden een uitspraak die kritiek uitlokte: hij beweerde dat “ de inzameling van gal pijnloos is en niet meer dan 10 seconden duurt. De beren blijven spelen en eten honing, hun favoriete dis”. Hij eindigde met  ” de beren hebben een eerder comfortabel gevoel tijdens de extractie”.  Deze uitlatingen lokten protest uit op het Net. Chinese dierenbeschermingsorganisaties als Animal Asia Foundation (AAF), sociale activisten, een groot aantal Chinese celebrities maar ook westerse verenigingen tekenden reeds verzet aan, verklaarden dat berengal niet onmisbaar is in TCM en noemden westerse geneesmiddelen op die op zijn minst even efficiënt zijn. Ze beweren dat de galberen niet langer dan vijf à zes jaar leven terwijl hun “wilde” soortgenoten gemakkelijk de leeftijd van dertig jaar kunnen bereiken.

Onmiddellijk voerde de China Association of Traditional Chinese Medecine een tegenaanval en klaagde de “westerse belangenorganisaties”aan onder het motto dat hun verzet slechts een zet is van de westerse farmaceutische firma’s om, onder het mom van de dierenbescherming, de Chinese markt te overheersen.

Voorstanders van TCM met aanwending van berengal versus zij die ervoor strijden elk medicaal gebruik van berengal te weren: wie zal het halen?

Geef een reactie