Studieijver en examenkoorts

Gaokao
高考

In China start op 7 juni de gaokao, “het grote examen”. Het met succes afleggen van dit examen is een vereiste om tot het hoger onderwijs te worden  toegelaten.
Dit examen duurt drie dagen, van 7 tot en met 9 juni en dit sinds 2001. Het verkeer rond de diverse examencentra wordt drie dagen lang geblokkeerd, de politie tracht alle lawaai te voorkomen. Deze drie dagen betekenen voor de studenten misschien wel de meest stresserende periode van hun leven. Slechts een grote helft van de examinandi zal slagen…


Het nationaal toelatingsexamen tot hoger onderwijs ziet het licht parallel met de oprichting van de grote universiteiten in het moderne China van het begin van de vorige eeuw. Dit examen wordt verdergezet na het ontstaan van de Volksrepubliek China in 1949.

In 1952 wordt het toelatingsexamen in alle provincies gelijkvormig gemaakt. In 1958 wordt het getroffen door de Grotre Sprong Voorwaarts waardoor de gelijkvormige rekrutering wordt vervangen door afzonderlijke rekrutering door individuele of tertiaire onderwijsinstellingen. In 1962 komt er kritiek op dit examen en in juli 1966 wordt het officieel afgeschaft. We zijn in het begin van de Culturele Revolutie die tien jaar zal duren en waarbij de studenten door Mao naar het platteland worden gestuurd om er “heropgevoed” te worden door er als landbouwers te werken.

Na de Culturele Revolutie, in 1977, beslist Deng Xiaoping het examen opnieuw te laten doorgaan en het jaar daarop worden de examenvragen voor het hele land dezelfde.
De examenstof gaat over de vakken Chinees, wiskunde, wetenschappen of kunst, alsook vreemde talen als Engels, jJans, Frans, Spaans en Russisich.

De Gaokao is het belangrijkste examen in China en grijpt thans maar eenmaal  per jaar plaats. Dit brengt vanzelfsprekend heel veel stress mee voor studenten en docenten. De docenten hopen op een zo hoog mogelijk examencijfer voor hun studenten en drillen ze dus op een spartaanse wijze wat gepaard gaat met heel veel oefeningen.
De studenten leggen examen af van 9 tot 11:30 en van 15:00 tot 17:00. De druk is zo groot dat ze wel vaker in hun klaslokalen  studeren met intraveineuze toediening van aminozuren voor extra energie! Aan studentes wordt soms de pil toegediend om in die periode niet te menstrueren…


Depressie en suicide als gevolg van dit alles zijn dus niet verwonderlijk.
Studenten die te laag scoren krijgen geen toegang tot hoger onderwijs of moeten zich inschrijven in privé-, dus dure scholen, wat voor minder begoede families onbetaalbaar is.
Slechts de studenten met de hoogste score (de score loopt van 100 naar 900 punten)  zullen aanvaard worden in het hoger onderwijs en mogen kiezen naar welke universiteit ze zullen gaan. In Beijing zijn de meest gegeerde universiteiten Beida (Beijing Daxue) en Qinghua.

Dit examensysteem berust op het assimileren en het opeenstapelen van heel veel kennis die in één jaar wordt opgedaan.
Kwaliteiten als overdenking en analyse worden hier niet geëvalueerd zoals bvb.bij de baccalauréat in Frankrijk.


En laten we de stress niet vergeten van de ouders die zich dikwijls heel veel opofferingen hebben getroost en voor wie het al of niet slagen van hun enig kind ook de levenskwaliteit van hun oude dag zal bepalen!

Geef een reactie