Bezoek aan een keizerlijk zomerverblijf (2)

Bishushanzhuang, de Acht Uitwendige Tempels

避暑山庄及周围寺庙

De Qingkeizers (1644-1911, geen Han Chinezen maar Mantsjoes) maakten van in den beginne het confucianisme tot hun officiële “godsdienst”, samen met het taoïsme en het boeddhisme (Sanjiao 三教, de drie godsdiensten van China).
Net als de Mongoolse heersers (de Qing keizers hadden een alliantie met de Mongolen gemaakt) bedreven zij het Tibetaanse boeddhisme, nl. het lamaïsme dat in de 8° eeuw ontstaan was in Tibet en Mongolië. Dit had een politieke reden: de Tibetaanse heersers hadden de heerschappij van de Qing over Tibet aanvaard maar wilden in ruil daarvoor lamaïstische tempels in Beijing en een Tibetaanse ambassadeur in de hoofdstad.

Geen wonder dat er ten noorden en ten westen van de zomerresidentie  tempels werden gebouwd  om er de panchen-lama, Tibetaanse hoogwaardigheidsbekleders en Mongoolse ambassadeurs eer te betonen…
De tempels vertonen alle twee soorten architectuur: het voorste deel van de tempel is in Han bouddhistische stijl, het achterste deel in Tibetaans lamaïstische stijl.

Puning Si  普宁, de tempel van de Universele Vrede, was de eerste tempel die in 1755 door keizer Qianlong voor ambassades uit West-Mongolië werd gebouwd. Hij is nog steeds een actieve cultusplaats.
Daar is een prachtig beeld van Guanyin in sandelhout te bewonderen. Deze boddhisatva van barmhartigheid is 22 meter hoog en weegt meer dan 120 ton. Haar “duizend armen en duizend ogen” (in feite maar 42 armen, één oog op elke hand en drie ogen op het voorhoofd!) staan symbool voor haar medelijden. Op haar hoofd prijkt een kleine Amithaba.

Xumifushou Miao 须弥福寿之庙, de tempel van Vreugde en Lang Leven op de berg Sumeru werd door keizer Qianlong in 1781 gebouwd. De VI° panchem-lama had laten weten dat hij de feestelijkheden voor de verjaardag van de keizer zou bijwonen en werd verrast met een replica van zijn eigen residentie in Shigatse!
Het dubbele dak is bedekt met platte koperen pannen die op hun beurt bedekt zijn met een laag goud. Over het dak lopen acht draken, klaar om weg te vliegen…
Putuozongcheng zhi Miao普陀宗乘之庙, transcriptie voor het Tibetaanse woord Potala, is de grootste en indrukwekkendste tempel rond het zomerverblijf. Deze tempel dankt zijn naam aan Putuoshan, hoogste piek van het prachtige boeddhistische eiland gewijd aan Guanyin. De constructie van de tempel startte in 1767 en werd beëndigd in 1771. De meeste ramen zijn blind, als barrières tegen boze geesten. Binnenin is het dus heel donker en de verlichting is te danken aan boterlampen.  Men zegt dat deze tempel een imitatie van de Potala in Lhasa is. Deze tempel diende om Tibetaanse hoogwaardigheidsbekleders te ontvangen.
Er zijn nog vijf andere prachtige tempels en ook tempelruïnes. Alle zijn ze een bezoek waard.

Tijdens een verblijf in Beijing is een weekendje uit naar Chengde een must!

Geef een reactie