De draak ontwaakt

Longtaitou 龙抬头
De draak heft het hoofd op

Op woensdag 13 maart greep in Beijing (en in de rest van China) iets ongewoons plaats: ’s morgens openden de kappers hun salon vroeger dan gewoonlijk omdat ze die dag een grote toeloop klanten verwachtten.
 

Ik informeerde naar de oorzaak van die ongewone oploop en kreeg, zoals te verwachten was, een bloemrijk verhaal te aanhoren.

13 maart van onze zonnekalender kwam overeen met de 2° dag van de tweede maanmaand (
二月二). Die dag was volgens de maankalender of “landbouwkalender”, een traditionele feestdag: “longtaitou”, “de draak heft het hoofd op”.
Die dag stond de draak, koning van alle schepselen en symbool van vrede en voorspoed, weer eens centraal.
Op die dag “heft de draak zijn hoofd op” en wordt drager van regen, een belangrijk en onmisbaar natuurfenomeen in elke landbouwmaatschappij.
Zegden de keizers niet “
龙不抬头,天不雨” long bu tai tou, tian bu yu (zolang de draak het hoofd niet opheft, valt er geen regen).
Niet alleen de draak ontwaakt dan uit zijn winterslaap, ook de insecten. Deze ontwaking luidt het begin van de lente in en wordt vergezeld van de eerste weldoende regenbuien. Van dan af begint de aarde ook op te warmen.
Dit festival staat symbool voor een goede oogst in de komende maanden.


Maar dit volksfeest gaat ook gepaard met een“haircut”.
Op 13 maart, de tweede dag van de tweede maanmaand, openden de kappers dus hun salon twee uur vroeger en meteen verdubbelde of verdriedubbelde het klantenaantal!!! Allemaal Chinezen die, Longtaitou indachtig, nu eindelijk hun haar mochten laten knippen: een volks geloof zegt dat men in de eerste maanmaand van het nieuwe jaar zijn haar niet mag laten knippen of scheren.
Deed men dit toch dan zou er onheil over de familie komen: de ooms langs moeders kant zouden sterven.
Een maandlang is een haircut dus verboden.
Slechts op de dag dat de draak zijn hoofd opheft is die kappersbeurt weer toegelaten…

Niet alle Chinezen zijn bijgelovig: een Pekinese vriendin van mij, een hoogopgeleide vrouw met een “wetenschappelijke geest”, ging enkele dagen voor het festival  naar de kapper voor een knipbeurt.
Maar ze was onthutst en ongerust toen haar tweejarig zoontje de dag daarop zonder enige oorzaak hoge koorts opliep en dringend in het hospitaal moest opgenomen worden.
Mijn vriendin was heel angstig voor een nefaste afloop.
Haar zoontje herrees enkele dagen later, even plots als de koorts was opgekomen…

 

Geef een reactie