Chinese Allerheiligen

Allerheiligen in China
中元节zhongyuanjie

Vandaag vieren we uitbundig het Halloweenfeest: griezelige heksen, vleermuizen en vampieren zullen ons doen huiveren terwijl we ons tegoed doen aan lekker eten, drinken en lachen bij het licht van de kaarsen in uitgehaalde pompoenen.

Morgen echter vieren we Allerheiligen, een dag waarop we onze overledenen speciaal indachtig zijn.

Ook in China wordt Halloween gevierd. Pompoenen worden opgeluisterd met de karakters 捣蛋daodan, wat letterlijk kattenkwaad uithalen betekent.
 

Allerheiligen, 中元节 zhongyuanjie integendeel wordt op een heel ander tijdstip van het jaar gevierd: op de 15° nacht van de zevende maanmaand. Dit komt overeen met een van onze zomermaanden. Deze maand wordt dan ook 鬼月de “Spookmaand” genoemd. Om middernacht gaan de poorten van de hel open. De lijdende geesten mogen dan terug naar hun families waar ze grote feesten bijwonen. Deze vakantie duurt slechts een maand, nadien keren ze terug naar de hel.
De voornaamste dag van deze maand valt dus in het midden ervan:   zhongyuanjie.
Op de rivieren drijven ‘s nachts waterlantaarns. De Chinezen zijn van mening dat de hel onder de oceaan gelegen is. De waterlantaarns zullen een weg verlichten om de spoken en geesten te verwelkomen op het feestelijke avondmaal.

 

Zowel taoïsten als boeddhisten vervullen rituelen om het lijden van de overledene te verzachten.
Deze rituelen bestaan uit het uitstallen van voedseloffers, het branden van wierook, het vervaardigen van papier mâché voorwerpen in de vorm van kleren, goud en andere mooie spulletjes…

 

Volgens zowel de taoïstenals de boeddhisten zou de oorsprong van dit festival terug te vinden zijn in de boeddhistische kanonieke geschriften. Nochtans verwijzen vele ceremoniële aspecten van het festival naar de Chinese volksgodsdienst. Dit synchretisme is niet beperkt tot China: ook in Cambodja bijvoorbeeld zijn er parallellismen tussen het Theravada boeddhisme en het Spookfestival…

En zoals het hoort in China zijn er tijdens die maand heel wat taboe’s te respecteren als:

Niet trouwen tijdens die maand
Niet verhuizen
’s Nachts geen kleren buitenhangen en ook niet zwemmen
Niet buiten kamperen
Zich om middernacht niet in de spiegel bekijken, maar ook:

Geen operatie laten verrichten die maand!!!

Chinezen, zelfs hoogopgeleiden en zelfs de trendy jeugd, zijn ongelooflijk bijgelovig en traditioneel.
Weer eens een bewijs van de enorme kloof die er bestaat tussen het traditionele China en de toekomstige economische wereldleider.

Geef een reactie