Cry Woman   哭泣的女人

In 2003 zag ik op het jaarlijkse filmfestival in Brugge een aangrijpende film van Liu Bingjian, Cry Woman. Telkens als ik naar China ging, schuimde ik de DVD shops af op zoek naar dat pareltje: tevergeefs. Ik wist dat de film in China verboden is maar had al veel underground films in ‘gespecialiseerde winkels’ op de kop kunnen tikken. Maar van ‘kuqi de nüren’ had zelfs de meest alternatieve winkel nooit horen spreken…tot wanneer ik op de site van de Parijse boekwinkel Le Phénix de DVD eindelijk vond onder de ietwat ongelukkige naam ‘Les Larmes de Madame Wang’.

Ik bekeek de film een tweede maal en was nog meer opgetogen dan vroeger: dankzij mijn verblijven op platteland China had ik veel geleerd over de traditionele begrafenispraktijken.

De film Cry Woman gaat over een werkloze artieste die in de straten van Beijing CD’s en DVD’s in ’t zwart verkoopt. Af en toe gebruikt ze het dochtertje van haar buurvrouw als dekmantel om aan de politie te ontsnappen. Haar man, ook werkloos, verspilt de magere winsten van zijn vrouw tijdens eindeloze mah-jong spelen.
Op een dag loopt een spel mis en steekt Wangs man een andere speler een oog uit. Hij gaat onmiddellijk de gevangenis in en laat zijn vrouw achter met gokschulden en het buurmeisje van wie de ouders er van door waren om aan hun ellende te ontsnappen.
Wang verlaat Beijing en keert terug naar haar geboortedorp in Guizhou waar ze de hulp inroept van haar vroegere vriend, Youming. Youming stelt haar voor om een professionele klaagvrouw te worden tijdens begrafenisceremonies…

Klaagvrouwen zingen wanhopig aan het sterfbed van doden. Ze worden in dienst genomen door de familie zonder dat ze de overledene ooit gekend hebben. Ze moeten droefheid en berouw veinzen. Ze moeten dus goed kunnen simuleren: hoe beter ze dat doen hoe meer ze daarvoor zullen verdienen. Deze praktijk van twijfelachtige ethiek is in China sinds heel lang in zwang. Hoe meer men over de doden rouwt des te meer men eer en waardigheid oogst. Mevrouw Wang wordt heel snel meester in de simulatie…

Liu Bingjian (°1963) behoort tot de nieuwe stroming van ultra-realistische filmmakers. De hoofdrollen, Wang en Youming, worden meesterlijk vertolkt door niet-professionele acteurs. Dit sociaal realisme viel niet in de smaak van de Chinese censuur die de film in China verbood.
Een film die het waard is snel  bekeken te worden niet in het minst voor het zeer aangrijpende einde!

 

Beijing trekpleisters in karakters omgezet

Chinese karakters zijn groot in aantal: het woordenboek Hanyu da zidian telt er niet minder dan 54.678!
Een van de manieren om die karakters te onthouden is ze te associëren aan pictografische beelden die hun betekenis illustreren.
De Chinese Rong Brand veranderde de Chinese namen van bekende bezienswaardigheden uit Beijing om ze levensecht te doen lijken!

Hieronder enkele voorbeelden…

Qianmen
Chinese naam:前门
Pinyin: Qianmen

De modernisering van Beijing en de constructie van de tweede metrolijn had het afbreken van de oude stadswallen voor gevolg. Gelukkig zijn vele poorten 门 gespaard gebleven, zoals de majestueuze Qianmen, de ‘Voorpoort’ van de Verboden Stad.
前 staat in de bovenste helft van de tekening, 门 staat onderaan.

Dazhong tempel
Chinese naam: 大钟寺
Pinyin: Da zhong si

Klokken zijn kenmerkend voor het oude Beijing. Deze tempel wordt de ‘Grote Klok Tempel’ genoemd.
Dit pictografisch beeld is heel speciaal omdat de karakters大 (groot)  en  寺  (tempel) zijn gebruikt om de klok te verbeelden; het karakter 钟 komt er niet in voor maar het geheel evoceert wel een klok!

Altaar des Hemels
Chinese naam: 天坛
Pinyin: Tiantan

Tiantan is een topattractie: het is de plaats waar de keizer, bemiddelaar tussen hemel en aarde, offers bracht en bad voor een goede oogst.
Bovenaan staat het karakter 天. Onderaan herkennen we het karakter 东 , het Oosten waarvan de betekenis voor mij niet duidelijk is, maar in het middelste deel staat duidelijk 坛, altaar.
Het geheel is heel gelijkend op het Altaar des Hemels!
Een meesterwerk van Chinese vernuftigheid!

 

Een nieuwe bibliotheek voor Tianjin

 

Sinds enkele weken, sinds  1 oktober om precies te zijn, heeft Tianjin er een nieuwe bibliotheek bij: de Tianjin Binhai Library.


Deze bibliotheek is merkwaardig: dit futuristisch gebouw van vijf verdiepingen, 33.700 m2 huist een schat van…1.2 miljoen boeken!


Het design is een samenwerking tussen de Nederlandse firma MVRDV en het Tianjin Urban Planning and Design Institute. De bibliotheek bezit een sferisch auditorium dat van beneden tot boven met boekenkasten is omgeven.


De bibliotheek is maar een deel van een groter plan om de stad te voorzien van een culturele wijk…

Zo zou het leven moeten zijn Mo Yan

Op We Chat viel ik onlangs op een artikel van Mo Yan, Nobelprijswinnaar literatuur. Ik wou het graag voor mijn lezers vertalen…

Zo zou het leven moeten zijn (een goede literaire compositie met diepgang!)

Mo Yan

Vele jaren geleden sprak ik met een vroegere schoolvriend. Zijn vrouw was toen onlangs overleden en hij vertelde mij dat hij, bij het opruimen van de spullen van zijn vrouw, een zijden sjaal had gevonden. Ze hadden die in een bekende winkel gekocht tijdens een reis naar New York. Het was een mooie, verfijnde sjaal van een goed gekend merk; het prijskaartje met de exorbitant hoge prijs hing er nog aan: zijn vrouw had hem nooit durven aandoen, ze wachtte op een speciale dag om hem in te luiden.
Mijn vriend stopte met spreken, ik verbrak de stilte niet.
Hij hernam het woord: “Je moet niet wachten op een speciale dag om mooie dingen te gebruiken, elke dag dat je leeft is een speciale dag.”

Nadien, telkens als ik aan die zin terugdacht, legde ik mijn bezigheden opzij, zocht een roman uit, zette mijn stereo aan, ging languit op de sofa liggen, en nam wat tijd voor mezelf.
Door de glazen terrasdeur genoot ik dan van het zicht van de rivier met haar fris water en trok me het stof op de ramen niet aan; soms trok ik mijn huisgenoten mee om uit te gaan eten zonder me te  bekommeren om de maaltijd die dan thuis werd klaargemaakt.
Het leven zou een ervaring moeten zijn die we koesteren en niet een opeenvolging van dagen die we moeten verduren.

Ik deelde die zinnen met een dame. Toen ik haar later weer ontmoette, vertelde ze me dat ze nu niet meer dezelfde is als vroeger en dat ze haar mooie porseleinen voorwerpen nu in het likeurkeldertje heeft gelegd. Vroeger dacht ook zij dat het porselein slechts bij speciale gelegenheden mocht worden gebruikt; nadien kwam ze tot de vaststelling dat die dag misschien nooit zou komen.
“In de toekomst” of nog “er komt vast een dag” behoren niet meer tot haar woordenschat. Indien iets waard is om blij om te zijn, indien ze op iets fier mag zijn, dan zal ze er nu naar luisteren, zal ze er nu naar kijken.

Vaak zouden we graag met oude vrienden samenkomen maar zeggen altijd “we zoeken naar een gelegenheid”.

Vaak zouden we graag een klein kind dat groot geworden is, in de armen nemen maar wachten altijd op de gepaste gelegenheid.

We zouden altijd een brief willen schrijven naar onze wederhelft om onze liefde te bewijzen, of om hem/haar te zeggen hoe we hem/haar bewonderen, maar telkens zeggen we tot onszelf dat het niet dringend is.

Eigenlijk zouden we iedere morgen, wanneer we de ogen openen, tot onszelf moeten zeggen dat dit een speciale dag is. Elke dag, elke minuut moet gekoesterd worden.

Om het in slagzinnen te zeggen:

Je moet dansen zoveel als je wil, want niemand kijkt naar jou.

Je moet iemand liefhebben zoveel je kunt, alsof je nooit zult gekwetst worden.

 

Zo zou het leven moeten zijn!   Mo Yan

树才  Diepe herfst

Stille herfst
die lijkt op een denker die het denken moe is.
Maar nog steeds in gedachten is verzonken,
met stil maar intens verdriet.

Schone herfst
die lijkt op een lammetje, ginds ver op het grasland.
Oprecht maar hulpeloos
en steeds meer voorovergebogen.

Het loof dwarrelt ritselend neer.
Treurzang … van een gebroken gitaar.
Het denken biedt weerstand aan die teloorgang,
het is een vorm van medelijden.

Gelukkig maar dat de herfst eraan komt,
ze lijkt op een menselijk lichaam,
maar raakt met ziel vervuld.

De herfst doet ons terugdenken aan feiten, aan woorden.
De bomen rillen en denken dat ze hun blaadjes zullen behouden,
maar in werkelijkheid worden ze, dag na dag,
kaal.

De herfst is een spiegel. Ik zet haar om
in bezinning en hul haar in een waas
om haar zielsgebed niet te zien.

Vertaling: Maud Thiery

Shu Cai 树才 , dichter in Peking

In Peking behoort de boekhandel Sanlian tot mijn favorieten. Heel centraal gelegen en met heerlijke eettentjes in de nabijheid. Na een van mijn talrijke foodie trips in de buurt ervan stapte ik Sanlian binnen, eerlijk gezegd omdat het buiten 40° was en de airco van de winkel er top is.

Toen ik daar in de boeken aan ’t snuffelen was, werd mijn aandacht getrokken naar een stapel dichtbundels van een voor mij onbekende dichter: Shu Cai. Ik bladerde doorheen de bundels en kocht een exemplaar omdat ik zijn poëzie heel toegankelijk vond…

Shu Cai werd drieënvijftig jaar geleden in de zuidelijke provincie Zhejiang geboren.
Dankzij zijn succesvol slagen van de gaokao, het beangstigend Chinees toelatingsexamen tot de universiteit, werd hij meteen aanvaard in het prestigieuze Instituut voor Vreemde Talen in de hoofdstad.
Hij verliet zijn dorp waar zijn vader de dubbele functie van dorpshoofd en directeur van de basisschool vervulde.
In die tijd (1983) was een treinreis een heel avontuur: een meer dan dertig uren durende rit van Hangzhou naar Beijing, niet te vergelijken met de zes uren HST nu!

 

Shu Cai’s grootste probleem toen was de taal: hij sprak geen Mandarijnenchinees, hij kende enkel het dialect van zijn district. Zelfs nu nog is zijn standaard Chinees minder goed dan zijn Frans, de taal die hij in het Instituut voor Vreemde Talen heeft geleerd!

 

De eerste gedichten die Shu Cai schreef hadden het over Madianqiao, een verkeerswisselaar waar hij jarenlang heeft geleefd. Hij keek naar de mensen, de auto’s, de fietsers die voorbijgingen, terugkwamen, opnieuw passeerden, verdwenen…een bron van inspiratie.
Toen Shu Cai universiteit liep, was werd hij bevriend met grote dichters als Duoduo en Beidao die deel uitmaakten van de Obscure Dichters. In het begin weigerden de grote officiële poëzietijdschriften hun gedichten te publiceren. Op het einde van de jaren 1970 was de poëtische doctrine immers nog steeds die van Mao Zedong: poëzie moest een perfecte match zijn van romantisme en revolutionaire geest. Duoduo en Beidao stelden hun wonden en hun boosheid tentoon. Hun werken leken veel op de westerse poëzie, op het symbolisme. Het Franse symbolisme heeft de Chinese poëzie sterk beïnvloed.

Na zijn afstuderen is Shu Cai in Peking blijven wonen en gaan werken in het ministerie voor Buitenlandse Handel.
In 1990 werd hij voor vier jaar als diplomaat naar Senegal gestuurd.
Na zijn terugkeer besloot hij zijn briljante carrière als diplomaat vaarwel te zeggen om zich volledig te kunnen wijden aan zijn poëzie.
Nu doet Shu Cai research over de Franse poëzie, het instituut waar hij werkt eist hem pas één dag per week op. De rest van de tijd organiseert hij poëziefestivals om een dialoog tussen de Chinese en de Franse poëzie te ontwikkelen.
Hoewel Shu Cai van het zuiden is, waar hij zijn familie regelmatig gaat bezoeken, houdt hij niet van het consumentisme, de drang naar comfort en het materialisme van zijn streekgenoten.
Hij verkiest de soberheid en de schamelheid van zijn adoptiestad, Peking, die hem veel meer inspireert…

Beijing by heart

Bezoek je Beijing individueel en heb je weinig tijd om een bezoek aan de culturele bezienswaardigheden voor te bereiden, neem dan contact met Nelly Alix.

Nelly, een Parisienne, studeerde Chinees en belandde in 2005, dankzij een uitwisselingsprogramma, in Beijing.
Haar eerste contact met de stad was een ontgoocheling: ze vond dat haar Mandarijnenchinees, ondanks haar mooie diploma, onvoldoende was om zich in de grootstad te kunnen behelpen. Ze was pas 21 jaar, had haar land nooit voor meer dan een week verlaten, en was overdonderd door de bruisende stad. Ze ervaarde Beijing als chaotisch en vreesde op straat door een auto overreden te worden. Tijdens haar eerste verblijf ontmoette ze een Zweedse student en ging na haar studies met hem samenwonen, in Göteborg. Ze leerde er Zweeds maar vond er jammer genoeg geen werk.
Het koude klimaat, de koele sociale contacten maar vooral de druk van de familie van haar vriend  om te trouwen, maakten dat ze daar weg wou.
Ze kocht een heen ticket voor… Beijing.

Deze keer viel de stad wel mee. De Olympische Spelen waren voorbij en de stad was veel veranderd.
Eerst deed ze vertaalwerk voor een Chinese site maar vond al gauw dat de onderwerpen weinig interessant en te propagandistisch waren!
Ze werd freelancer en maakte een stadsgids voor een Frans luxemerk. En vanaf dan is alles heel vlug gegaan.
Ze hield ervan om familie en vrienden door Beijing te gidsen en kwam op het idee om, samen met een vriendin, haar beroep ervan te maken. Zo ontstond hun project Pékin par coeur (beijingbyheart.com). Hier geen groep toeristen die het Zomerpaleis binnenvallen met allemaal dezelfde pet op, lopend achter een gids die als bezeten een vlag van dezelfde kleur als hun petten heen en weer beweegt en luid in de megafoon roept!
Wel thematische wandelingen op maat voor families of kleine groepen, in het Engels en het Frans voor 300 yuan.
De eerste wandeling had als thema ‘literair Peking’: een bezoek aan het huis van Lao She, de vroegere Pekinguniversiteit waar de 4 Meibeweging ontstond, een klein museum gewijd aan de nieuwe literatuur in de landstaal waar Mao Zedong als bibliotheekassistent werkte en die nu het ‘Rode Paviljoen’ wordt genoemd….

Nieuwsgierig? Kijk snel naar de site beijingbyheart.com en geniet van de prachtige foto’s!

 Beijing  then and now 

Tijdens mijn laatste verblijf in Beijing woonde ik een interessante boekvoorstelling bij: Brian Page’s prachtige fotoalbum “Beijing then and now”.

Beijing, letterlijk hoofdstad van het Noorden, ligt op amper 55 km ten zuiden van de Grote Muur. De Grote Muur had tot doel de gesettelde, agrarische bevolking ten zuiden ervan te beschermen tegen de invallen van de “barbaren”, de nomaden die in de steppen ten noorden van de muur leefden.
Beijing is, weliswaar met enkele intermittenties, reeds 700 jaar de hoofdstad van China.
Ironisch genoeg was het Kublai Khan die, na de invasie van China door zijn noordelijke Mongoolse troepen, Beijing stichtte in 1279. De Mongoolse Yuandynastie eindigde in 1368 met de komst van de Ming.
Beijings grootste en mooiste bouwwerken dateren uit de vroege Mingdynastie (1368-1644). De Verboden Stad, overgebleven stadspoorten, de meeste pailou’s, de Drum Tower, de Bell Tower…werden alle toen gebouwd.

Het fotoboek “Beijing then and now” maakt deel uit van een reeks. Zo verschenen er reeds exemplaren over Singapore, Chicago, St. Louis, Hong Kong…
David Page’s grootouders leefden lange tijd in Beijing en Page erfde mooie oude foto’s van hen.
Hij werd door de uitgeverij Pavilion uitgenodigd om op zijn beurt een ‘then and now’ te maken. Page huurde een fotograaf in, gaf hem de oude foto’s en vroeg hem er nieuwe te maken vanuit dezelfde invalshoek, in de mate van het mogelijke natuurlijk. Zo kwam het boek tot stand, een heel interessant document voor liefhebbers van de geschiedenis en de evolutie van deze prachtige stad!

 

Beijing then and now
Brian Page
Pavilion Books
ISBN-13: 978-1-911216-82-7

Beijing Bricked!

Le Grand Hôtel du Palais Rouge,in ‘t Chinees北京红云阁龙腾 酒店, mijn vaste stek sinds 2013, is niet meer…

 

Het prachtig hotel werd gebouwd in 2013, in detraditionele wijk van de Lama Tempel. Bouwheer was Yang Dan, een jonge, trendy Chinese ondernemer die verzot is op de Franse taal en cultuur en dit hotel daarom ook een Franse naam gaf.

Ik logeerde er voor de eerste maal toen het amper een viertal maanden bestond. Ik was meteen bekoord door het stijlvolle onthaal van het personeel, het traditionele design met heel veel rood en goud, een echt charme hotel.


De ligging was uitstekend: een metrostation op 200 meter, de Tibetaans boeddhistische Lamatempel aan de overkant, het hippe straatje Wudaoying hutong met haar trendy eettentjes en winkeltjes…mijn paradijs.

Toen ik er eind mei van dit jaar arriveerde, voelde ik al snel dat er iets veranderd was. Het terras waarop mijn kamer uitgaf en waar de gasten, luierend in de rotan stoelen, zo graag een glaasje dronken en een sigaretje rookten, lag vol met afval. Toen ik Shifu, de handy man, daarover ondervroeg, vertelde hij me dat de regering niet meer akkoord was met het twee verdiepingen hoge gebouw; hij deed nogal mysterieus dus drong ik niet aan.

 

Ongeveer een week voor mijn vertrek, toen ik “huiswaarts” keerde, zag ik met ontsteltenis dat de voorgevel volledig waf afgebroken: geen mooi knalrood meer! Weg! Yang Dan, de eigenaar, vertelde me dan uiteindelijk hoe alles in elkaar zat en dat zijn hotel volledig moest worden afgebroken “op bevel van de regering”. Ik verhuisde naar een verdieping lager omdat mijn verdieping zou worden afgebroken. Alle meubels werden zorgvuldig ingepakt, naar beneden gedragen en op straat gezet om dan naar een, voor mij onbekende bestemming te worden gebracht. Ik begon echt te vrezen dat ik er mijn laatste week niet meer zou kunnen logeren.
De moed in mijn schoenen, onder een brandende zon van 40°,  ging ik op zoek naar een andere shelter. Ik vond natuurlijk niets dat even mooi en gezellig was. Mijn zoektocht was overbodig: mijn mooie stek werd pas een tweetal dagen na mijn vertrek met de grond gelijk gemaakt!

Mijn Grand Hôtel du Palais Rouge is een van de slachtoffers  van de recente golf van publieke renovaties die Beijing ondergaat.

Zowel traditionele hutongs als de moderne wijk Sanlitun ondergaan hetzelfde lot: kleine bedrijven worden er  afgebroken en/of herbouwd met een ongeziene razernij. Normaal gebeuren renovaties rond speciale gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld de Olympische Spelen van 2008. Maar er zijn nu geen evenementen in het vooruitzicht. Waarom dan die harde aanpak? In overeenstemming met een meeting van de regering op 17 maart moesten “stadsongemakken aangepakt worden”. Maar de “aanpak” lijkt meer op “vernieling”. Populaire bars in de “Dirty Bar Street” in Sanlitun worden gewoonweg gesloten. In de hutongs wordt de nadruk gelegd op de restauratie van courtyards naar het originele grondplan. Dit betekent : huizen met één verdieping en één deur per adres, grijs geschilderde muren en kleine ramen.

De echte reden van deze “renovatie” kent niemand: heeft dit te maken met de ambities van Beijings nieuwe burgemeester? Of is het om de bevolking van hartje Beijing te doen verhuizen naar een grotere regio Jing-Jin-Ji (Beijing-Tianjin-Hebei)? Of nog om de migranten uit de stad te jagen?
Voor het ogenblik blijft dit allemaal gehuld in een mysterieuze smog…

GSM betaling in China

Tijdens mijn laatste verblijf in China, ontdekte ik dat de betaalwijze er een grote verandering had ondergaan. Vroeger, toen je boodschappen deed, moest je gewoonlijk alles cash betalen. Maar nu, als mijn vrienden het huis verlaten, nemen ze geen portemonnee mee; als ze iets moeten betalen, “vegen ”ze hun mobieltje en betalen alzo de rekening. Ik was daarover uiterst verbaasd omdat ik zo’n betaalwijze in het buitenland helemaal niet zo vaak had gezien.

GSM betaling is echt poepsimpel. In China is de meest gebruikte betaalwijze “We Chat” en “Alipay”.
“We Chat” is een software voor communicatie en sociaal netwerk uitgebaat door Tencent, dat in China een reusachtig grote groep gebruikers heeft.
“Alipay” is een product van de groep Ali Baba; deze groep bezit tegelijk China’s grootste online shopping website, Taobao.
Buiten “We Chat” en “Alipay” hebben Baiduportemonnee en Jingdongportemonnee een vast aantal gebruikers. Concreet gaat men als volgt te werk: nadat de betaalsoftware aan de bankkaart is verbonden, haalt men zijn mobieltje uit als er een betaling moet uitgevoerd worden, men scant de QR  barcode van de handelaar of men vraagt de handelaar het bedrag in de betalingssoftware te scannen: de betaling is in een wip klaar.

Nu kan je in bijna alle shoppingcenters met je GSM betalen, zelfs aan een fruittentje langs de weg. Daarboven kunnen de mensen via verschillende APPs genieten van diensten als take away,  onderhoud, taxi bestelling, carpooling.

Bovendien kan je via je mobieltje bankbetalingen overmaken aan anderen; als je met vrienden samen gaat eten kan je deze ook gebruiken om de rekening te delen. Elektriciteit-, water-, natuurlijk gas, gsm rekeningen enz. doe je met je mobieltje.

En net vanwege het opduiken in grote getale van deze betaalsoftware bloeit de elektronische handel in China meer en meer.
Waarom zijn de internet betaalplatformen in China zo snel kunnen groeien?
Een van de oorzaken is: in China zijn creditcards laat verschenen en zijn niet zo gebruikelijk. Een andere oorzaak is dat het aantal GSM gebruikers in China het grootste is van de hele wereld, 90% van de Chinezen gebruiken een mobiel en internet zodat de Chinezen heel vlug naar het tijdperk van GSM betaling zijn overgestapt. Om die reden voorzien enkele analisten dat China heel waarschijnlijk het eerste land zal zijn dat het gebruik van papiergeld stopt.
Dit is, samen met de hoge snelheid trein (tot 400 km/uur), de wijdverspreide koerierdiensten en natuurlijk de grote online shopping website Taobao, China’s hedendaagse fierheid…