The New Emperors Kerry Brown

The New Emperors
Power and the Princelings in China
Kerry Brown

{Princelings: nakomelingen van vroegere communistische elitefiguren. In 1982 werd besloten dat leiders vanaf de leeftijd van zeventig jaar zich uit hun leidinggevende functies moesten terugtrekken. In ruil daarvoor zouden zij een jonger familielid mogen uitkiezen dat hun belangen zou verdedigen}

Vorige maand, op 15 october om precies te zijn, kwam Kerry Brown in Beijings Bookworm zijn laatste boek voorstellen. Ik wist dit al lang van tevoren en het eerste wat ik deed bij mijnaankomst in Beijing was een booktalk ticket gaan kopen.

The New Emperors

Die avond liep de zaal vol. Het onderwerp was gewaagd: what does it take to become China’s leader?

Klokslag 19:30 kwam Brown de zaal binnen, vergezeld van de interviewer, de journaliste Bidisha.

Hij hield nonchalant een glas rode wijn in de hand (de wijn die ze in The Bookworm geven is top!) en hij dronk hem ook tijdens het praten op. Hij starte zijn talk met de volgende boutade: “ In de wereld zijn er drie grote kapitalistische mogendheden: Facebook, Ryanair en de Chinese Communistische Partij.” De toon was gezet!
the new emperors 2

Brown is Executive Director of the China Studies Center aan de universiteit van Sydney. Hij deed ervaring op in de diplomatieke en politieke wereld, op academisch gebied maar ook in de literaire wereld. Zijn speculatie over de toekomst van Shanghai lees je in zijn boek Shanghai 2020. Ook schreef hij een collectie essays die de sociale, culturele en ideologische transformaties van China weerspiegelen: Carnival China.

Met zijn laatste boek geeft Brown zijn carrière een heel geriskeerde wending. Hij onderzoekt er de cultuur van de regerende CP alsook de persoonlijke en professionele levensverhalen van de zeven politici die door de Standing Committee van het huidige Chinese Politburo in 2012 werden verkozen.

Brown onthult ons een wereld waar het mogelijk is de top van een massieve communistische organisatie te bereiken en tegelijk heel winstgevende business te doen en meteen van heel wat kansen (opportunities) op sexueel vlak te genieten en ook ideologische, politieke, financiële, sociale en culturele interesten te hebben. “Deze lui dragen hun innerlijke en uitwendige hypocrisie even vlot als de zwarte verf op hun haar en de logge pakken die maken dat ze voor het publiek allen identiek zijn.”

De Nieuwe Keizers, de zeven van het huidige Politburo, zijn in vele opzichten de bewakers van de waarden en de nalatenschap van de Partij. De Partij is de sterke man van het moderne China, niet Xi Jinping.

Het communisme voorziet de elite van een gemeenschappelijke ideologische en morele taal waarmee de leden ervan met elkaar communiceren. Voor alle anderen is die taal vergelijkbaar met het middeleeuws Latijn van de Christelijke kerk: iets dat slechts door priesters werd begrepen en waar de rest van de gemeenschap niets van vatte.

Browns booktalk bleef de hele avond even boeiend en interessant. Op het einde was een signeersessie van The New Emperors voorzien. Dit boek verschaft een fascinerend en subtiel inzicht in de fragiele betrekkingen tussen persoonlijke ambitie en getrouwheid aan de Partij, tussen communistische roots en kapitalistische dromen…maar vooral tussen de machthebbers en de opkomende middenklasse. Dat is de grootste betrachting van The New Emperors: zorgen voor stabiliteit en tevredenheid bij deze nieuwe, snelgroeiende klasse.

The New Emperors, Power and the Princelings in China I.B.Tauris, 2014 ISBN: 978 1 78076 910 3

Geef een reactie