Maandelijks archief: november 2013

Tom Van de Weghe’s Beestig China (1)

Een portret van het huidige China

Ik las met veel enthousiasme”Beestig China” van VRT-correspondent Tom Van de Weghe. In dit boek schetst hij een portret van het huidige China. Daartoe beschrijft hij twaalf personnages die elk tot één van de twaalf tekens van de Chinese dierenriem behoren.  
 
 

In 2007 streek Tom Van de Weghe (°1975, Gent) als VRT-correspondent neer in China. Vijf jaar lang konden de Vlamingen via zijn reportages een kijkje nemen in alledaagse vreemde, dramatische of nog “verborgen te houden” gebeurtenissen in China.
Zijn verslaggevingen waren (soms noodgedwongen!) heel kort. Zijn boek heeft hem toegelaten de tekortkomingen van zijn reportages aan te vullen.

Hij snijdt niet alleen de grote problemen op gebied van politiek, economie, corruptie…aan maar spreekt ook over de Chinese cultuur en over de nog heel vastgeankerde traditionele waarden, zeden en gewoonten die ook door de jeugd worden gerespecteerd.

De wereldberoemde kunstenaar Ai Weiwei, de Haan, mocht natuurlijk in de portrettengalerij niet ontbreken. Van de Weghe schildert de charismatische, menselijke en verdraagzame kanten van deze dissident die dankzij zijn handigheid en de druk van de mondiale media voor het ogenblik nog relatief “vrij” zijn kunst kan beoefenen.


Er is het verhaal van de Os Zhang Xianling, de Tiananmenmoeder. Haar zoon stierf tijdens de bloedige repressie op Tiananmen, op 3 juni 1989. In 1995 richtte ze de ‘Tiananmenmoeders’ op, een vereniging ter ondersteuning van de ouders van de slachtoffers. De eerste organisatie die publiek wou optreden en het recht eiste om in het openbaar te rouwen om de slachtoffers, om een einde te stellen aan de vervolging van de slachtoffers en hun familieleden, en de vrijlating eiste van de gevangenen die nog steeds zijn opgesloten vanwege hun betrokkenheid bij de gebeurtenissen van 1989…

De Tijger Wu Yulu, de robotboer, is op zijn minst een heel originele uitvinder. Een selfmade man die met zijn vreemde robots zijn eigen Chinese droom waarmaakt. Hij wordt regelmatig in tv-programma’s en realityshows uitgenodigd: hij is de beroemdste boer van China!

Konijn Sun Haiyang werd van zijn zoontje door een kinderhandelaar beroofd. Weer eens een prangend onderwerp die vele ouders bezig houdt: kinderroof is een courant verschijnsel in het huidige China.

En zo gaat Van de Weghe verder: portretten die ons een beeld geven van de complexiteit en de omvang van vele wantoestanden waarmee China wordt geconfronteerd…

Het portret waar ik het meest van genoten heb is dat van de Slang, Zhou Youguang, de oudste dissident van China en tegelijk de uitvinder van het pinyinsysteem. Hierop ga ik in een volgende blog nog even door.

Van de Weghe’s boek behoort tot de betere reportageliteratuur en is opgeluisterd met heel mooie foto’s die alle door de journalist zelf werden genomen.

Beestig China, een beestig goed boek!

Beestig China
Tom Van de Weghe
Borgerhoff & Lamberigts
ISBN: 9789089313157

Wat humor rond karaktertrekken

Pictogrammen

Hoe zien wij de Chinezen ? Hoe zien de Chinezen ons?
Yang Liu, een in Beijing geboren grafische vormgeefster, leeft sinds 1990 in Duitsland en stelde deze hippe en soms raadselachtige pictogrammen samen. Ze maakt hierin een karikatuur van de verschillen in gedrag, cultuur, psychologie …tussen Duitsers (blauw) en Chinezen (rood).
De prenten lijken wel op testen van Rorschach.
Het veralgemenen van karaktertrekken van bevolkingsgroepen is een gevaarlijke onderneming. Bekijk dus deze humoristische pictogrammen met een korreltje zout!

fig.1 Benadering van een probleem
 

fig. 2 Zelfgevoel

fig. 3 Uiting van emoties

 

fig. 4 Assertiviteit

 

fig. 5 Straatzicht op zondag

 

fig. 6 Geluidsmaat in restaurant

 

fig. 7 Vastlegging van herinneringen

 

fig. 8 Vervoermiddel

 

fig. 9 Food trends

 

fig 10 Hoe elke groep de andere stereotypeert