Maandelijks archief: april 2013

Chinees leren in de hutongs

Sinology Institute Beijing

Het is heerlijk rondslenteren in Gulou, één van de oudste wijken van Beijing.
Gulou is de Chinese naam voor de Trommeltoren.
Gulou werd gebouwd in de Yuandynastie (1279-1368) en had als functie het avond-en ochtenduur aan te kondigen. Dat gebeurde met 25 reuzegrote trommels die verdwenen zijn maar sinds enkele jaren vervangen door kopieën.
In dezelfde as, enkele tientallen meters ten noorden van Gulou, ligt Zhonglou, de Klokketoren. Die werd ook in de Yuandynastie gebouwd. Zhonglou diende als horloge: de grote klok klonk om de twee uren want in die tijd waren de vierentwintig uren  ingedeeld in tijdeenheden van twaalf maal twee uren.
Wie de moed kan opbrengen om tot boven deze toren te klimmen wordt beloond met een spectaculair zicht over de hutongs.


Op 30 december 2012 opende een nieuw metrostation op Jiu Gulou Dajie, de brede straat die je naar het hart van die oude wijk leidt. Dat bracht jammer genoeg het slopen van enkele hutongs met zich mee.
Wanneer  je het metrostation via uitgang E verlaat kom je uit op een hutong die je leidt naar een van de beste taalinstituten van de stad: The Sinology Institute.
The Sinology Institute is een veelvuldig bekroonde school waar Mandarijnen-Chinees wordt gedoceerd.
Het instituut werd opgericht in 2005 en is één van de enige professionele scholen die volledig door het Ministerie van Onderwijs is geaccrediteerd.
Gelegen in de bruisende oude wijk vormt het instituut, een charmante courtyard,  een oase van rust.

De lesgevers onderwijzen het lezen, het spreken en het schrijven van de Chinese taal.
Ook bereiden ze de studenten voor op het afleggen van het HSK examen, het enige erkende taalvaardigheidsexamen dat uitgaat van de Chinese regering en een getuigschrift verschaft, een vereiste om als niet-Chinees tot een Chinese universiteit toegelaten te worden of werkgelegenheid in een Chinees bedrijf te vinden.
De studenten van het Sinology Institute worden aangemoedigd om slechts Chinees met elkaar te praten, wat in het begin verre van gemakkelijk is!

Het Instituut verzorgt ook accommodatie voor de studenten, gaande van romantische courtyard hotels tot internationale vijf sterren hotels.

Onderwijsmethode

Het instituut heeft een heel aparte onderwijsmethode uitgewerkt, de 3S onderwijs filosofie: Separation of Speech and Script. De kerngedachte van deze filosofie is dat het leren schrijven van Chinese karakters moet worden gescheiden van de andere aspecten van de studie van het Chinees.
Ter illustratie, een tabel met de tijd die nodig is om volgende taken uit te voeren:

een karakter leren uitspreken              3 à 4.5 sec
een karakter leren begrijpen                5 sec
een karakter herkennen                        4 sec
een karakter leren schrijven                 10 minuten!

De theorie is gebaseerd op de Input Theory van de linguist Stephen Kraschen. Deze theorie stelt dat de verwerving van de taal plaatsgrijpt wanneer de student input krijgt één stap verder dan zijn/haar niveau. Indien alle disciplines voor het aanleren van de taal in een holistisch systeem, dus tegelijk worden aangewend, zal het inputniveau niet harmonieus zijn omdat de tijd die nodig is om een karakter te leren schrijven veel hoger ligt dan voor de andere deelaspecten.
Door het tijdrovende en monotone leren schrijven van karakters van de rest te isoleren, kan het ritme van de taalverwerving aldus versneld worden . De student zal progressief meer succes boeken met de methode van deze Input Theory.

Chinees leren zou aldus gemakkelijker gaan dan via de andere klassieke methodes!

Dank aan Jiao Yu, directeur van het Instituut, die dit vernieuwend leerplan op punt heeft gezet.

 

Wie Chinees wil leren via een immersie ter plekke kan zijn gading vinden in de hutongs nabij Gulou en Zhonglou.

De draak ontwaakt

Longtaitou 龙抬头
De draak heft het hoofd op

Op woensdag 13 maart greep in Beijing (en in de rest van China) iets ongewoons plaats: ’s morgens openden de kappers hun salon vroeger dan gewoonlijk omdat ze die dag een grote toeloop klanten verwachtten.
 

Ik informeerde naar de oorzaak van die ongewone oploop en kreeg, zoals te verwachten was, een bloemrijk verhaal te aanhoren.

13 maart van onze zonnekalender kwam overeen met de 2° dag van de tweede maanmaand (
二月二). Die dag was volgens de maankalender of “landbouwkalender”, een traditionele feestdag: “longtaitou”, “de draak heft het hoofd op”.
Die dag stond de draak, koning van alle schepselen en symbool van vrede en voorspoed, weer eens centraal.
Op die dag “heft de draak zijn hoofd op” en wordt drager van regen, een belangrijk en onmisbaar natuurfenomeen in elke landbouwmaatschappij.
Zegden de keizers niet “
龙不抬头,天不雨” long bu tai tou, tian bu yu (zolang de draak het hoofd niet opheft, valt er geen regen).
Niet alleen de draak ontwaakt dan uit zijn winterslaap, ook de insecten. Deze ontwaking luidt het begin van de lente in en wordt vergezeld van de eerste weldoende regenbuien. Van dan af begint de aarde ook op te warmen.
Dit festival staat symbool voor een goede oogst in de komende maanden.


Maar dit volksfeest gaat ook gepaard met een“haircut”.
Op 13 maart, de tweede dag van de tweede maanmaand, openden de kappers dus hun salon twee uur vroeger en meteen verdubbelde of verdriedubbelde het klantenaantal!!! Allemaal Chinezen die, Longtaitou indachtig, nu eindelijk hun haar mochten laten knippen: een volks geloof zegt dat men in de eerste maanmaand van het nieuwe jaar zijn haar niet mag laten knippen of scheren.
Deed men dit toch dan zou er onheil over de familie komen: de ooms langs moeders kant zouden sterven.
Een maandlang is een haircut dus verboden.
Slechts op de dag dat de draak zijn hoofd opheft is die kappersbeurt weer toegelaten…

Niet alle Chinezen zijn bijgelovig: een Pekinese vriendin van mij, een hoogopgeleide vrouw met een “wetenschappelijke geest”, ging enkele dagen voor het festival  naar de kapper voor een knipbeurt.
Maar ze was onthutst en ongerust toen haar tweejarig zoontje de dag daarop zonder enige oorzaak hoge koorts opliep en dringend in het hospitaal moest opgenomen worden.
Mijn vriendin was heel angstig voor een nefaste afloop.
Haar zoontje herrees enkele dagen later, even plots als de koorts was opgekomen…