Maandelijks archief: oktober 2011

Carl Gustav Jung en de oosterse filosofie

Le Livre Rouge de C.G.Jung

In het Musée Guimet ( Parijs) loopt de tentoonstelling “Le Livre Rouge de C.G. Jung- Récits d’un voyage intérieur”.

Voor de eerste maal wordt de Liber Novus van de Zwitserse psychanalyst in Frankrijk voorgesteld. Dit werk werd vijftig jaar lang heimelijk in een bankkluis bewaard waarna het voor het eerst in de VS werd voorgesteld (2009) en het jaar daarop in Zwitserland.
De aanleiding tot het ontstaan van dit boek was een droombeeld.

In 1913 heeft C.G.Jung (1875-1961), die op dat moment reeds een internationaal erkend psychiater was, een visioen. Het is een apocalytisch visioen van Europa dat door een zee van bloed wordt overstroomd. Het jaar daarop beseft Jung dat zijn droombeeld van voorspellende aard was en de eerste wereldoorlog aankondigde. Hij begint met de redactie van zijn Liber Novus. Daarvoor gebruikt hij “zwarte schriften” waarin hij zijn visioenen optekent en analyseert. Hij werkt zijn theorieën over de archetypen, het collectief onbewuste en de individuatie uit. Deze visioenen noemt Jung “actieve verbeelding”, hij vergezelt ze van tekeningen.
In 1914 begint Jung zijn schriften in een boek met rode leren kaft te copiëren. Daarvoor wendt hij de middeleeuwse gothische calligrafie en miniatuurtekeningen aan. Dit zestien jaren lang durende monnikenwerk zou een lijvig oeuvre van zeven kilogram opleveren! Het Rode Boek werd één van de meest invloedrijke werken in de geschiedenis van de psychologie.
Jung beschrijft er het onbewuste. Hij heeft nood om terug te gaan tot het pre-moderne verleden van voor de 15° eeuw. Daarom wendt hij bij het copiëren de middeleeuwse calligrafie aan die, naar zijn mening, het best zijn ervaringen zullen uitdrukken.
Jung maakt ook dagelijks tekeningen die bevrijdend en therapeutisch werken. Reeds van bij zijn eerste tekeningen merkt hij een gelijkenis met de boeddhistische Tibetaanse mandalas (mandala: sanskrit en betekent cirkel). Mandalas zijn afbeeldingen die opgedragen worden aan een godheid. Ze stellen op circulaire wijze een goddelijk paleis voor waarvan elk element een symbool is en in het centrum waarvan de godheid woont. Ze worden aangewend als ritueel instrument ter ondersteuning van de meditatie en de concentratie.
Voor Jung stelt de mandala de zoektocht naar zelfkennis voor, van de periferie naar het centrum.

De tentoonstelling stelt, naast het Rode Boek en de tekeningen van Jung, boeddhistische mandalas tentoon.
De bezoeker kan er ook een tiental buitengewone illustraties bewonderen die afkomstig zijn van het manuscript van de Geheime Visioenen van de 5° Dalaï-Lama (1617-1682), Tibetaanse schilderijen, Chinese, Japanse en Indische kunstwerken. Sommige van die werken dienden als illustratie voor teksten die door Jung gecommentarieerd werden.
“Er zijn niet vele waarheden, er zijn er slechts enkele. Hun betekenis is te diepzinnig om enkel onder de vorm van symbolen begrepen te worden” schreef Jung in zijn Liber Novus.
Jung had grote interesse voor de cultuur van India, Tibet, China en Japan, voor het hindoeisme, het boeddhisme en het taoïsme. In 1950 stuurde hij zelfs een brief naar het Guimet museum waarin hij de schoonheid van de mandalas aanhaalt.
Jung was een van de meest ijverige promotors van de aziatische filosofie die hij aan het westers publiek heeft leren kennen. Hij schreef o.a. het voorwoord van een vertaling van de Yi Jing (1949) en een psychologisch commentaar op een taoïstisch essay Het mysterie van de Gouden Bloem (1928).
Jung wou, aan de hand van dit commentaar, “een brug van innerlijk en spiritueel bevattingsvermogen werpen tussen het Oosten en het Westen”.

Musée des Arts Asiatiques Guimet
6, Place Iéna 75116 Paris
7 september-7 november 2011
M° Iena
dagelijks open van 10h tot 18h
dinsdag gesloten

100 jaar republiek China

De Xinhai revolutie
辛亥革命

Maandag 10 oktober 2011 was een heel belangrijke datum voor China. De Chinezen van het vasteland, van Taïwan en van overzee vierden die dag de 100° verjaardag van de revolutionaire beweging die resulteerde in de val van de Qingdynastie en de oprichting van de Republiek China.

Die beweging, de Xinhai revolutie 辛亥革命, maakte een einde aan een lange periode van dynastieke heerschappij.
Deze begon reeds in 2200 v. Chr., toen de mythische Xia dynastie
夏朝 aan de macht kwam. Dit was immers de start van een dynastieke heerschappij die meer dan 4.000 jaar zou duren. Zowel in de Xia als in de daaropvolgende Shang– en Zhoudynastieën周朝 werd China geregeerd door koningen.
In 221 v. Chr. werd China herenigd door Qin Shi Huangdi
秦始皇帝. Hij stichtte de Qin dynastie秦朝 en werd China’s eerste keizer.

Belangrijkste oorzaken voor de val van de Qingdynastie

*In het begin van de 20° eeuw werd de industrialisatie bijna overal ter wereld geïntroduceerd uitgezonderd  in China.
*Er waren grote spanningen tussen de toen heersende Mandsjoes en de Hanmajoriteit.
*China werd door buitenlandse mogendheden uitgebuit en beknot. Na de Boxeropstand maakten ze bv. van de gelegenheid gebruik om spoorwegen aan te leggen, zonder toestemming van de plaatselijke regering. Als reaktie hierop sloot China zich meer en meer af van de rest van de wereld; daar waar Japan reeds volop open stond voor internationale contacten.
*De regerende Qingdynastie
清朝 beloofde wel hervormingen maar deze waren traag en ontoereikend.

Deze factoren gaven aanleiding tot de groei van een beweging voor het vormen van een nieuwe regering. Deze beweging  eindigde in de Wuchang Opstand武昌起义. De vonk die de bom deed ontploffen was het afschaffen van private spoorwegen door de Qingregering, wat grote ergernis bij de bevolking uitlokte.
De opstand werd geleid door het Nieuwe Leger
新军, gemoderniseerde Qingtroepen die naar westerse normen getraind en uitgerust waren. Deze troepen sloegen in Wuchang aan het muiten. Zeker, het Nieuwe Leger behoorde toe aan de Qingregering maar het was geïnfiltreerd door anti-Qing aanhangers van Sun Yat-sen.
Op 10 oktober 1911 hielp dit leger de revolutionairen om de stad Wuchang (Wuchang is nu een district van de stad Wuhan, Hubei) in te nemen. Daaruit groeide de Xinhai revolutie die een einde maakte aan de Qing regering.

Dr. Sun Yat-sen孙逸仙

Dr. Sun Yat-sen was een sleutelfiguur in deze revolutionaire beweging. Hij was in China geboren maar kreeg zijn opleiding van dokter in de geneeskunde in Hawaii en Hong Kong. Sun heeft vele namen maar de meest voorkomende zijn  Sun Wen孫文 en Sun Zhongshan孙中山.
Hij zou de eerste president worden van de Republiek China.
Sun had een boeiend leven. Na het beëindigen van zijn studies keerde hij in de jaren 1890 terug naar China en zette zich in voor de modernisering van zijn vaderland. Maar omwille van zijn revolutionaire activiteiten werd hij uit China verbannen, waarna hij de wereld rondreisde en fondsen vergaarde om in China een revolutie op til te zetten.
Hij leefde in Groot-Brittanië, Canada, de VS en Japan. In Tokyo stichtte hij de Zhongguo Tongmenghui
中国同盟会 een vereniging die tot doel had de Qing dynastie ten val te brengen.
Toen in China de Xinhai revolutie op gang kwam, keerde Sun opnieuw terug naar zijn land en werd er, na de positieve afloop van de Xinhai revolutie, verkozen tot eerste president van de Republiek China.
Zijn san min zhu yi
三民主义, de drie principes van het volk, werden door de Chinezen goed onthaald.
san 
: drie
minzu
民族: nationalisme
minquan
民权: macht aan het volk
minsheng
民生: welvaart voor het volk.
Deze drie principes worden steeds beschouwd als belangrijke elementen voor de moderne Chinese cultuur.
Sun Yat-sen blijft een heel aanzienlijke figuur in de chinees-sprekende wereld en wordt aanzien als de voorvader van het moderne China.

Betekenis van de karakters xin en hai

De traditionele Chinese kalender berekende het voorbijgaan van de jaren, de maanden, de dagen en de uren door de combinatie van één van de10 Hemelse Stammen en één van de 12 Aardse Takken om alzo een complete cyclus van 60 unieke paren te vormen.
In de hedendaagse maankalender worden nog slechts de jaren aangegeven in cyclische paren.
xin
is de8 °van de 10 Hemelse Takken
hai
is de laatste van 12 Aardse Takken
geming
革命 betekent revolutie
In termen van de maankalender heet het jaar 2011 xin mao
辛卯.