Maandelijks archief: juli 2011

5 Weeks in Beijing (10)

Siheyuan (4)
Het yinggedeelte van de Verboden Stad

We wandelen verder naar het noorden, passeren de 乾清门Qianqingmen of Poort van de Hemelse Zuiverheid en komen in de 内朝neichao (nei: binnen) waar we een replica zien van de vorige drie paleizen maar nu in de yingversie: het binnenste deel met de privévertrekken, het diafragma van de Verboden Stad.

乾清宫 Qianqinggong, Paleis van de Helderheid Yang, telt 9 kuilongzi . We treffen er dezelfde symbolische attributen van keizerlijke macht aan als vóór de Taihedian (nl. de maatbeker voor het graan in het westen, de zonnewijzer in het oosten, de schildpad en de kraanvogel). Tijdens de Ming en in het begin van de Qingdynastie fungeerde dit paleis als persoonlijke residentie van de keizer. Het telde negen kamers elk voorzien van drie bedden opdat niemand precies zou weten waar de keizer die nacht sliep. Begin 18° eeuw werden de staatszaken er afgehandeld.

交泰殿  Jiaotaidian, Hal van de Vereniging
Net als Zhonghedian is dit een klein paleisje met 7 kuilongzi en een siertorentje in de vorm van een gouden bol. Het was de troonzaal van de keizerin, zij ontving er de bewoonsters van de Verboden Stad die haar hun eerbied kwamen betuigen. Dit paleis is een sublimatie van de ying: boven de troon hangt een groot bord met
無蒍 wuwei: niet handelen. Dit is een van de essentiële voorschriften van het taoïsme en betekent “het beloop van de natuur en de maatschappij niet verstoren door zijn handelen”. Dit was de enige manier om in volledige harmonie te zijn met de cosmos en , voor de keizer, om zijn hemels mandaat te bewaren. Waarschijnlijk liet keizer Qianlong zich leiden door deze symboliek toen hij er in 1748 de 25 keizerlijke stempels, die leven en kracht gaven aan de keizerlijke rescripten, deponeerde.

坤寧宫 Kunninggong, Paleis van de Aardse Rust, met 9 kuilongzi. Het meest ying van de drie yingpaleizen want het meest noordelijk gelegen. Dit paleis fungeerde als woon-en slaapvertrek van de Mingkeizerinnen.
De eerste zaal deed dienst als bruidskamer en was versierd met de symbolen van het huwelijk en de vruchtbaarheid. Het bedgordijn was geborduurd met niet minder dan honderd kinderen, voor het geval de gloednieuwe keizerin niet had geweten wat er van haar werd verlangd…

Ten slotte valt nog een groep appartementen, gelegen ten westen van de 乾清宫 Qianqinggong, te vermelden: de 养心殿 Yangxindian, Paleis van de Koestering. Daar nam keizerin-weduwe Cixi (1835-1908) haar intrek in 1886. Dit was bij de troonsbestijging van de derde laatste keizer: haar vijfjarige zoon Tongzhi. Zij was het die de echte macht had en regeerde achter de schermen. Zij was het die, op haar sterfbed, Puyi aanduidde om de overleden, zoonloze keizer( Guangxu) op te volgen. Puyi zou als “ laatste keizer” regeren tot 1911. De wat afgelegen ligging van het paleis was ideaal voor hofintriges…

De Boxersopstand in 1900 en de bezetting van de westerse legaties door diezelfde Boxers, werden uiteindelijk onderdrukt en opgeheven door westerse troepen die de Chinezen de ultieme vernedering zouden toedienen.
De geallieerden deden hun troepen paraderen door de Purperen Verboden Stad, van de zuidelijke Poort, Wumen tot de noordelijke heuvel
金山Jinshan, de Gouden Heuvel of, meer prozaïsch, de Kolenheuvel.( Dit was een kunstmatige heuvel die werd opgeworpen met de grond die vrijkwam bij het graven van de paleisgrachten. )
De meest geheime, meest verborgen en tegelijk grootste siheyuan ter wereld werd door westerse barbaren verkracht. Ze was ontdaan van alle mysterie…

Er is nog zoveel meer te vertellen over de Purperen Verboden Stad. Hier heb ik me beperkt tot een korte bespreking van wat je het summum van de courtyards kunt noemen. Hoe het eraan toeging binnen de muren van de “stad”, hoe de keizers en keizerinnen en de eunuchen  er leefden…zal in een latere blog besproken worden.

5 Weeks in Beijing (9)

Siheyuan (3)
紫禁城 Zijincheng
De Purperen Verboden Stad

紫禁城, de Purperen Verboden Stad, is de meest spectaculaire siheyuan van China. Ze werd gedurende vier eeuwen door 24 opeenvolgende keizers van de Qing en de Mingdynastie bewoond. Dat het keizerlijk paleis nu nog bestaat, is een uitzondering in de Chinese geschiedenis omdat, bij elke verandering van dynastie, de hoofdstad verandert en het paleis, aan zijn lot overgelaten, langzamerhand in verval geraakt.

Rond de wisseling van de 12° naar de 13° eeuw werd China voor het eerst  bestuurd door een niet-Chinese dynastie: de Mongoolse Yuandynastie (1271-1368). Een barbaar zat op de troon van de Zoon des Hemel: een zware vernedering die zich geen tweede maal mocht voordoen.
Nadat een opstand de Yuandynastie ten val had gebracht en de Mongolen in 1368 terug naar hun steppes had verjaagd kwam de nieuwe, Chinese,  Mingdynastie(1368-1644 ) op de troon. De derde Mingkeizer,
永乐Yongle (1402-1424), wou het machtscentrum van het zuidelijke Nanjing naar het noorden te verplaatsen om een eventuele nieuwe barbaarse invasie uit het noorden te voorkomen. De nieuwe hoofdstad zou Beijing worden en daar moest een grandioos paleis komen dat symbool zou staan voor de keizerlijke macht: de Purperen Verboden Stad, of eenvoudiger,Gugong故宫 zoals men het in Beijing noemt. Het paleis werd in 14 jaar gebouwd. Het zou zo groot worden als een echte stad. De architecten volgden daarbij de tweeduizend jaar oude architecturale voorschriften van de Li Ji, het oude Boek der Riten. Volgens deze voorschriften werd het paleis in twee helften verdeeld: het eerste, zuidelijke yangdeel , zou de audiëntiezalen huisvesten en alles wat officieel is. Het tweede, noordelijke yingdeel zou voorbehouden zijn aan de private leefgedeelten. De vooroudercultus zou ten oosten plaatsgrijpen, de cultus van de aarde ten westen.

Vanwaar komt de naam 紫禁城 Zijincheng

: cheng, stad, wijst op de uitgestrektheid van het paleis: 72 ha, bijna het dubbele van de Vaticaanstad.
: zi, purper: het paleis staat in verbinding met de Purperen Ster, de ster waarrond de bewegingen van de hemel geordend worden. In het westen heet die ster de Poolster.
: jin, verboden, omdat het paleis waarschijnlijk wel het meest ontoegankelijke paleis ooit was: het was het gewone volk zelfs niet toegestaan ernaar te kijken.


Het bouwen van het paleis bestond uit twee fasen

Een 1° fase waarbij al het materiaal werd klaargemaakt, vergaard en tot in de hoofdstad gebracht: deze fase zou 10 jaar in beslag nemen. Dit is gemakkelijk te begrijpen als men weet uit welk materiaal dit paleis moest vervaardigd worden.
1) steunpilaren en balken waren steeds volledige boomstammen, meestal ceder afkomstig uit de 2.000 km verwijderde provincie Sichuan of uit Yunnan dat nog verder verwijderd ligt van de hoofdstad                  
2) bakstenen waarvan 10 miljoen werden gemaakt, in 384 speciale ovens in de provincie Shandong
3) plaveisel was gemaakt van vierkante verniste pannen vervaardigd in Suzhou (Zuid-China)
4) gele dakpannen, gevernist in de westelijke heuvels van Beijing. De pannen kregen hun ultieme vernislaag in een fabriek die haar naam gelaten heeft aan het antiquairdistrict Liulichang
Na die eerste fase volgde de bouwfase die 4 jaar zou duren.

Wandeling door de Purperen Verboden Stad
Je betreedt het paleis via de zuidelijke poort,午门 Wumen. Dan loop je over de金水河 jinshuihe, de Gouden Rivier. Dit is een kanaaltje dat voor het paleis loopt: een ultieme bescherming van het paleis. Niet één maar vijf witte marmeren bruggetjes-zij symboliseren de vijf elementen van de Chinese cosmogonie of ook nog de vijf confucianistische deugden-leiden je naar de Poort van de Opperste Harmonie 太和门,Taihemen. Links en rechts van de poort waken twee bronzen leeuwen, die eerder op “hond-leeuwen” lijken.

Volgen dan de drie yangpaleizen: 太和殿 Taihedian,  中和殿Zhonghedian en保和殿  Baohedian: alle zijn gemakkelijk terug te vinden want hun naam staat telkens gecalligrafieerd in gouden letters op een blauw bord.
We geraken er via een heel grote binnenplaats. De tingyuan, hoofdtuin van een “gewone” courtyard heet hier
外朝 waichao (wai: buiten, chao: refereert naar keizerlijk hof), de grootste open ruimte van de Verboden Stad. Ze geeft een indruk van plechtigheid. Achttien reukvaten, groter dan menshoogte brandden er wierookbroden en sandalhout. Zuilen met draakmotieven staan symbool voor de keizer. Er zijn niet minder dan 12 654 draakmotieven te vinden in het paleis.
Twee beelden van allegorische dieren, een schildpad en een kraanvogel, symboliseren lang leven.

Het eerste paleis,太和殿Taihedian, Hal van de Opperste Harmonie,  is de meest zuidelijke en heeft de meeste yang. Het is het grootste gebouw want het is de troonzaal; het drukt de keizerlijke macht uit. Er zijn geen ramen, er komt genoeg licht binnen via de grote poort en de Zoon des Hemels hoeft niet van buiten gezien te worden.
Heel specifiek zijn de eigenaardige, geverniste terracotta chimaeren die in een rij op het uiteinde van elke dakrib prijken. Hun naam is kuilongzi , het zijn denkbeeldige dieren die niet een versierende functie hebben noch waterspuwers zijn en zeker niet, zoals je soms kan lezen: “dierenbeelden die de Chinese horoscoop vormen”. De beeldjes hebben als doel het gebouw te beschermen tegen onheil. Je vindt ze ook terug op andere voorname gebouwen in Beijing. Hoe belangrijker het gebouw, hoe groter het aantal kuilongzi .Ze zijn altijd opgesteld achter elkaar. Ze worden voorafgegaan door prins Min gezeten op een soort dikke kip en ze worden gevolgd door een drakenkop met half geopende bek. Ze zijn altijd in onpaar aantal, tussen één en negen naargelang de rituele belangrijkheid van het gebouw. Uitzondering wordt gemaakt voor de Taihedian die tien kuilongzi telt. Tien is het grootste Chinese getal dat met één karakter wordt geschreven en bijgevolg embleem van voorspoed. 
Taihedian, met zijn 2 300m2 oppervlakte,  is het grootste gebouw van keizerlijk China.

中和殿Zhonghedian, Hal van de bereikte Harmonie, is het tweede paleis: met zijn 7 kuilongzi  is het het geometrisch centrum van de Purperen Verboden Stad. Het is het kleinste van de drie paleizen maar het is heel belangrijk om volgende reden: het heeft hetzelfde siertorentje als de Tempel van de Hemel (gelegen ten zuiden van de Verboden Stad)en benadrukt daarmee de relatie die de keizer met de Hemel onderhield. Daar verbond de keizer de Hemel en de Aarde, de ruimte en de tijd. Daar werd bij overgang van oud naar nieuw, de keizerlijke ploeg en de maatbeker voor het graan aan de heerser overhandigd: zo zou de Zoon des Hemels de eerste ploegvoor trekken.

Het laatstepaleis,保和殿Baohedian, Hal van de Behouden Harmonie, met zijn 9 kuilongzi, is de meest noordelijke dus meest yin van de yangpaleizen. Het is de banketzaal maar ook de zaal waar de ultieme proef van de keizerlijke examens werd afgenomen.

In mijn volgende blog bespreek ik het noordelijke, yinggedeelte van de Purperen Verboden Stad.