Maandelijks archief: juni 2012

Bezoek aan een keizerlijk zomerverblijf (2)

Bishushanzhuang, de Acht Uitwendige Tempels

避暑山庄及周围寺庙

De Qingkeizers (1644-1911, geen Han Chinezen maar Mantsjoes) maakten van in den beginne het confucianisme tot hun officiële “godsdienst”, samen met het taoïsme en het boeddhisme (Sanjiao 三教, de drie godsdiensten van China).
Net als de Mongoolse heersers (de Qing keizers hadden een alliantie met de Mongolen gemaakt) bedreven zij het Tibetaanse boeddhisme, nl. het lamaïsme dat in de 8° eeuw ontstaan was in Tibet en Mongolië. Dit had een politieke reden: de Tibetaanse heersers hadden de heerschappij van de Qing over Tibet aanvaard maar wilden in ruil daarvoor lamaïstische tempels in Beijing en een Tibetaanse ambassadeur in de hoofdstad.

Geen wonder dat er ten noorden en ten westen van de zomerresidentie  tempels werden gebouwd  om er de panchen-lama, Tibetaanse hoogwaardigheidsbekleders en Mongoolse ambassadeurs eer te betonen…
De tempels vertonen alle twee soorten architectuur: het voorste deel van de tempel is in Han bouddhistische stijl, het achterste deel in Tibetaans lamaïstische stijl.

Puning Si  普宁, de tempel van de Universele Vrede, was de eerste tempel die in 1755 door keizer Qianlong voor ambassades uit West-Mongolië werd gebouwd. Hij is nog steeds een actieve cultusplaats.
Daar is een prachtig beeld van Guanyin in sandelhout te bewonderen. Deze boddhisatva van barmhartigheid is 22 meter hoog en weegt meer dan 120 ton. Haar “duizend armen en duizend ogen” (in feite maar 42 armen, één oog op elke hand en drie ogen op het voorhoofd!) staan symbool voor haar medelijden. Op haar hoofd prijkt een kleine Amithaba.

Xumifushou Miao 须弥福寿之庙, de tempel van Vreugde en Lang Leven op de berg Sumeru werd door keizer Qianlong in 1781 gebouwd. De VI° panchem-lama had laten weten dat hij de feestelijkheden voor de verjaardag van de keizer zou bijwonen en werd verrast met een replica van zijn eigen residentie in Shigatse!
Het dubbele dak is bedekt met platte koperen pannen die op hun beurt bedekt zijn met een laag goud. Over het dak lopen acht draken, klaar om weg te vliegen…
Putuozongcheng zhi Miao普陀宗乘之庙, transcriptie voor het Tibetaanse woord Potala, is de grootste en indrukwekkendste tempel rond het zomerverblijf. Deze tempel dankt zijn naam aan Putuoshan, hoogste piek van het prachtige boeddhistische eiland gewijd aan Guanyin. De constructie van de tempel startte in 1767 en werd beëndigd in 1771. De meeste ramen zijn blind, als barrières tegen boze geesten. Binnenin is het dus heel donker en de verlichting is te danken aan boterlampen.  Men zegt dat deze tempel een imitatie van de Potala in Lhasa is. Deze tempel diende om Tibetaanse hoogwaardigheidsbekleders te ontvangen.
Er zijn nog vijf andere prachtige tempels en ook tempelruïnes. Alle zijn ze een bezoek waard.

Tijdens een verblijf in Beijing is een weekendje uit naar Chengde een must!

Bezoek aan een keizerlijk zomerverblijf (1)

Bishushanzhuang in Chengde
避暑山庄,承德,
Net terug uit Beijing. Het was er snikheet, de laatste dagen rees het kwik zelfs tot 38°C. Een weekendje uit in het noordelijker gelegen Keizerlijke Gehucht in Chengde was dan ook een leuke verfrissing!

De stad Chengde, 承德, letterlijk “Draagster van de Deugd”, die vroeger bekend stond als Jehol of Rehe 热河, “Warme Stroom” ligt op ongeveer 250 km ten noorden van Beijing.  Rijden we nog  250 km meer noordwaarts dan komen we in Inner Mongolia.

Jehol werd door keizer Kangxi (regeerde van 1661 tot 1722) gekozen om er zijn zomerresidentie te laten bouwen. De zomertemperaturen in Beijing liggen heel hoog dus wou het hof de hitte van de hoofdstad ontvluchten. De nieuwe residentie kreeg de naam van bishushanzhuang,避暑山庄,  letterlijk “de villa in de bergen waar men de hitte ontvlucht”. De keizer en zijn hof woonden er van mei tot eind october.
De keizer genoot niet alleen van de rustgevende omgeving van Chengde. Zijn gehucht lag ook op de weg naar zijn jachtgebied Mulan, gelegen op 100 km ten noorden ervan.
Kangxi was niet alleen een intelligent man, hij was ook een fijne strateeg: zijn zomerpaleis zou dé ideale plaats worden om gezanten van over heel China te ontvangen, in ’t bijzonder deze uit het onrustige noorden en noordoosten.
De constructie van het paleis startte in 1703 en het totaalproject werd in 1792 door Kangxi’s kleinzoon, keizer Qianlong, beëindigd. Het maakt nu deel uit van de UNESCO World Culture Heritage.


Het keizerlijke domein spreidt zich uit over 560 ha en omvat niet minder dan 36 tempels, paleizen en pagoda’s, meren (naar het model van die ten zuiden van de Yangtse) alsook grasland en berglandschappen: een unieke combinatie van noordelijke praal en zuidelijke elegantie. De bedoeling van de keizers was heel China in miniatuur weer te geven. Het is het grootste keizerlijke park in de wereld.

De keizerlijke paleizen

De hoofdingang, 丽正门, Lizhengmen, wordt op een oorspronkelijk paneel  in vijf talen aangekondigd: Chinees, Mongools, Mantsjoe, Tibetaans en Oeigoers.


De vier opeenvolgende paleizen liggen, net als in de Verboden Stad, in een zuid-noordelijke as. Het zuidelijke deel van het complex was voorbehouden aan de staatszaken en de officiële ceremonies, het noordelijke deel diende als privéwoning voor de keizer en zijn familie.

Het park

Het park bestaat uit drie gebieden:  ten Noorden van de paleizen,  kunstmatige watervlaktes bedoeld om landschappen van Zuid-China op te roepen. In het Noord-Oosten een Mongoolse steppe en tenslotte beboste heuvels in het Westelijke deel dat 4/5 van het park beslaat.
Bermen, oevers en het centrale eiland op het meer zijn bezaaid met paviljoenen, theehuizen, muziektenten en pagoda’s: een feëriek landschap.


De steppe, ook nog “Tienduizend Bomen” genoemd, is beplant met pijnbomen, acacia’s, wilgen en cipressen. Daar werd vroeger gefeest onder yourtes (zie hieronder), werden paardenraces en worstelwedstrijden gehouden en werden ook andere Tataarse verstrooiingen geboden.
In de beboste heuvels kon de keizer verpozen in talrijke kiosken, paviljoenen en tempels.
Na de dood van keizer Qianlong in 1796 zou het prachtige complex langzaam aan beginnen desintegreren…

In mijn volgende blog zal ik het hebben over de Acht Uitwendige Tempels van het zomerpaleis.