Maandelijks archief: oktober 2013

Chinese Allerheiligen

Allerheiligen in China
中元节zhongyuanjie

Vandaag vieren we uitbundig het Halloweenfeest: griezelige heksen, vleermuizen en vampieren zullen ons doen huiveren terwijl we ons tegoed doen aan lekker eten, drinken en lachen bij het licht van de kaarsen in uitgehaalde pompoenen.

Morgen echter vieren we Allerheiligen, een dag waarop we onze overledenen speciaal indachtig zijn.

Ook in China wordt Halloween gevierd. Pompoenen worden opgeluisterd met de karakters 捣蛋daodan, wat letterlijk kattenkwaad uithalen betekent.
 

Allerheiligen, 中元节 zhongyuanjie integendeel wordt op een heel ander tijdstip van het jaar gevierd: op de 15° nacht van de zevende maanmaand. Dit komt overeen met een van onze zomermaanden. Deze maand wordt dan ook 鬼月de “Spookmaand” genoemd. Om middernacht gaan de poorten van de hel open. De lijdende geesten mogen dan terug naar hun families waar ze grote feesten bijwonen. Deze vakantie duurt slechts een maand, nadien keren ze terug naar de hel.
De voornaamste dag van deze maand valt dus in het midden ervan:   zhongyuanjie.
Op de rivieren drijven ‘s nachts waterlantaarns. De Chinezen zijn van mening dat de hel onder de oceaan gelegen is. De waterlantaarns zullen een weg verlichten om de spoken en geesten te verwelkomen op het feestelijke avondmaal.

 

Zowel taoïsten als boeddhisten vervullen rituelen om het lijden van de overledene te verzachten.
Deze rituelen bestaan uit het uitstallen van voedseloffers, het branden van wierook, het vervaardigen van papier mâché voorwerpen in de vorm van kleren, goud en andere mooie spulletjes…

 

Volgens zowel de taoïstenals de boeddhisten zou de oorsprong van dit festival terug te vinden zijn in de boeddhistische kanonieke geschriften. Nochtans verwijzen vele ceremoniële aspecten van het festival naar de Chinese volksgodsdienst. Dit synchretisme is niet beperkt tot China: ook in Cambodja bijvoorbeeld zijn er parallellismen tussen het Theravada boeddhisme en het Spookfestival…

En zoals het hoort in China zijn er tijdens die maand heel wat taboe’s te respecteren als:

Niet trouwen tijdens die maand
Niet verhuizen
’s Nachts geen kleren buitenhangen en ook niet zwemmen
Niet buiten kamperen
Zich om middernacht niet in de spiegel bekijken, maar ook:

Geen operatie laten verrichten die maand!!!

Chinezen, zelfs hoogopgeleiden en zelfs de trendy jeugd, zijn ongelooflijk bijgelovig en traditioneel.
Weer eens een bewijs van de enorme kloof die er bestaat tussen het traditionele China en de toekomstige economische wereldleider.

Cernuschi

Bronzen kunstvoorwerpen uit het Keizerlijke China van de X° tot de XIX° eeuw

Tot 19 januari 2014 loopt in het Parijse Musée Cernuschi een merkwaardige tentoonstelling van bronzen kunstvoorwerpen van de Songdynastie (960-1279) tot de Qingdynastie (1644-1911).

De bronzen van de Songdynastie zijn paradoxalerwijs minder bekend dan die van het antieke China. Het zijn  laattijdige werken die ‘slechts’ kopieën zijn van de bronzen uit de Shangdynastie (van 1570 tot 1045 voor Christus).

Het Cernuschimuseum heeft meer dan duizend Chinese bronzen voorwerpen en krijgt daarom terecht de naam de grootste collectie bronzen ter wereld te bezitten.


Brons is reeds vanaf de Shangdynastie het meest geliefde metaal aangewend ter vervaardiging van gebruiks- en kunstvoorwerpen.
De zuidelijke Songdynastie (1127-1279), die volgt op de noordelijke Songdynastie (960-1127), kent een hoogtepunt op economisch en cultureel gebied.  Maar politiek is ze sterk verzwakt.
De keizerlijke macht moet dus versterkt worden. Daartoe worden de oude Keizerlijke cultus van de Voorouders alsook de cultus  van Hemel en Aarde in ere hersteld. Aldus begint de zoektocht naar antieke voorwerpen die voor deze cultussen worden gebruikt.
Het verzamelen van de voorwerpen, het catalogeren ervan en de ontcijfering van de opschriften worden de favoriete bezigheid van vele geletterden. De bronzen worden samen met de schilderijen en de kalligrafieën heel sterk door verzamelaars uit die tijd gegeerd.


Tegelijk ontstaan restauratie-, imitatie- en vervalsingtechnieken die vrij snel een grote bloei kennen. Tijdens de Songdynastie ontstaan immers verchillende technieken om een vaas antiek te doen lijken: patina’s die bijna zwart zijn, pigmenten die na het aanbrengen op de vaas nadien met lak worden gefixeerd…

De antieke motieven en vormen van de Shangdynastie komen weer in zwang en gaan alle domeinen van de  Chinese kunst beïnvloeden tot in de Qingdynastie. Voorwerpen voor geletterden en voor de boeddhistische cultus zijn er een typisch voorbeeld van.

Het is de eerste maal dat een tentoonstelling wordt gewijd aan dit weinig bestudeerd domein.
Ding tripoden, Jue vazen, Bian vazen, zijn alle uit brons vervaardigd.
In de tentoonstelling ziet men ook voorwerpen voor geletterden als penseelhouders in de vorm een kleine keten van drie of vijf bergen. Ze zijn uit jade, porselein en ook uit brons vervaardigd. Ze zijn een ware streling voor het oog.


Om al deze redenen is het echt de moeite waard deze tentoonstelling van nooit eerder getoonde bronzen te bezichtigen.

Musée Cernuschi
7 Avenue Vélasquez
75008 Paris
Tot 19 januari 2014
Métro : Villiers