Bloemenschikken

Chengyu

成语

Deze week komen Chinese vrienden bij ons logeren. Ze bezoeken Europa, het is de eerste maal dat ze buiten China reizen.
Wat een westerling als mij blijft verbazen is het aantal landen dat op hun reisprogramma staat.
Ze zullen vast en zeker
走马观花 zou ma guan hua.
Dit is een chengyu en letterlijk betekent dit: naar de bloemen kijken tijdens het paardrijden.
Daarmee bedoelt men:  via een vluchtige blik een oppervlakkige kennis opdoen.

Een chengyu is een idioom, een beknopte, zinvolle uitdrukking of korte zin die sinds heel lang gebruikt wordt.
De meeste Chinese idiomen vinden hun oorsprong in historische gebeurtenissen of in de klassieke Chinese literatuur en bestaan bijna altijd uit vier karakters.
De betekenis van sommige spreken voor zichzelf maar andere zijn slechts te begrijpen via hun historische achtergrond.
Er zouden zo’n 4 à 5000 chengyu bestaan…
Chengyu worden heel veel gebruikt in de Chinese taal, vooral in de gesproken taal. Het gebruik ervan geeft ook het cultuurniveau aan van de gesprekspartner.
Als je als niet-Chinees je conversatie ermee doorspekt, dan lokt dit laaiend enthousiasme uit…

走马观花 Naar de bloemen kijken bij het paardrijden

In het oude China leefde Gui Liang, een mooie, maar kreupele jongeman.
Hij gaf zijn vriend Hua Han opdracht een mooie bruid voor hem te vinden.
Bij toeval kreeg Hua Han tegelijk van de jonge Ye Qing de taak te volbrengen om voor haar een elegante man te vinden. Ye Qing was een aardige jonge vrouw met een mismaakte neus.
Hua Han kreeg een ingeving: hij beval Gui Liang te paard Ye Qings huis voorbij te rijden. En beval Ye Qing op dat moment voor haar huis te wandelen, haar neus weggestoken achter een mooie bloem.
Ze ontmoetten elkaar: Ye Qing was betoverd door het dapper voorkomen van de mooie man.
Bij het zien van Ye Qing viel Hua Han voor haar schoonheid. Beiden waren heel tevreden over Hua Hans raad.

Pas na de voltrekking van hun huwelijk ontdekten ze elkaars geheim! Maar wees gerustgesteld: ze leefden lang en gelukkig…

Ze hadden elkaar te oppervlakkig leren kennen, dit is de moraal van het verhaal.
Alhoewel… zouden beiden anders wel een levensgezel hebben gevonden?

Geef een reactie