Mr. Ma and Son: Two Chinese in London Lao She (2)

Beiden komen naar Londen omdat Ma seniors overleden broer hem er een Chinese antique shop heeft nagelaten. Dankzij Eerwaardige Evans, die in China heeft geleefd, worden ze uiteindelijk toegelaten om te logeren bij een weduwe en haar dochter. Evans heeft de hospita ervan kunnen overtuigen dat ze in hun huis geen ratten zullen klaarmaken en geen opium zullen roken! De verhouding tussen de twee Ma’s en hun hospita met dochter vormt het wezenlijk bestanddeel van de roman.

mr ma 5

De enggeestige Londense hospita’s van toen waren meestal oude vrijsters of weduwes die dankzij het verhuren van een kamer, de twee eindjes aan elkaar probeerden te knopen. Lao She’s eigen hospita’s, de zussen Parrot die in 18, Carnarvon Road woonden en hem onderdak gaven, beantwoorden aan de beschrijving in het boek…
mr ma 4

Gewiekste juffertjes uit de jaren ’20, cafés en pubs, sport en dating, de alledaagse bezigheden van de Londenaars, dit alles gaat al snel deel uitmaken van het leven van de Ma’s.

Lao She’s gevoelens tov de Londenaars waren heel ambivalent. Zijn roman is een zware beschuldiging van hun arrogantie, hun asociaal gedrag, hun raciale en klasdiscriminatie en hun enggeestig patriotisme.

De ontknoping van de roman is ontleend aan een gebeurtenis die plaatsgreep tijdens lao She’s laatste jaar in Londen: het draaien van de film Piccadilly (1929). Een waar avontuurlijk verhaal!
mr ma 6

De humor en de psychologie in dit boek maken dat de roman steeds nog heel lezenswaardig is.

Mr Ma and Son
Lao She
Vertaling William Dolby
Penguin Modern Classics 2013

Geef een reactie